Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9)

Formål

At forebygge risiko for smittespredning ved at sikre reduktion og drab af mikroorganismer ved korrekte procedurer for rengøring, desinfektion og sterilisation.

Målgruppe

Alt personale der arbejder med rengøring, desinfektion og sterilisation af ultralydsprober.

Generelt

Ved anvendelse af ultralydsprober til flergangsbrug, skal der foreligge klare anvisninger for rengøring og desinfektion og evt. sterilisation.

Rengøring og desinfektion foretages i instrumentopvasker. Hvis ikke dette er muligt, foretages manuel rengøring og efterfølgende desinfektion.

De anbefalede rengørings- og sterilisationsprocedurer skal være validerede af producenten.

Det anbefales at indkøbe prober, som tåler opvaskedekontaminator og efterfølgende sterilisation.

Definition af begreber

Medicinsk udstyr kan opdeles i tre kategorier baseret på graden af risiko for infektion ved brug af udstyret.

  • • Ikke-kritisk udstyr

  • • Semikritisk udstyr: skal kunne tåle high-level desinfektion

  • • Kritisk udstyr: skal kunne steriliseres.

Forholdsregler for rengøring og desinfektion mellem hver patient

Instrumentets/

udstyrets

klassifikation

Kropskontakt

Krav til renhedsgrad

Ikke-kritisk udstyr

Hudoverfladeprobe

transducer

Intakt hud

Rengøring

Rengøres med sæbevandsklud.

Desinficeres med et spritholdig middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring.

Semikritisk udstyr

F.eks.

Transvaginal probe

Transrektal probe

Transesophageal ekko probe

Hudoverfladeprobe

Intakte ikke-sterile slimhinder

 

 

 

 

Ikke intakt hud

Rengøring, desinfektion og sterilisation

Prober skal rengøres, desinficeres og steriliseres, når det er muligt.

Rengøring og varmedesinfektion i en instrumentopvaske-maskine er at foretrække med efterfølgende sterilisation.

Prober, der IKKE tåler varmedesinfektion og sterilisation, kan manuelt rengøres med sæbe.

  • Ved synlig forurening rengøres med en sæbevandsklud. Kanaler rengøres med en børste.

Efterfølgende desinficeres med et maksimalt virkende desinfektionsmiddel, som er klor på 1000 ppm. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 10 minutter.

 

Prober uden kanaler, der ikke tåler klor, kan alternativt desinficeres med Tristel Wipe System (fabrikantens anvisning følges).

Biopsitilbehør skal være sterilt og skal rengøres, desinficeres og steriliseres efter brug.

Ved endoskopiske, rektale og transvaginale prober skal der normalt anvendes et kondom eller sterilt éngangsovertræk.

Brug af kondomer eller sterile éngangsovertræk overflødiggør ikke den manuelle rengøring.

Kritisk udstyr

F.eks.

Intraabdominale

Prober

Intraarticulære

Prober

 

 

 

Sterile hulrum eller sterilt væv

Sterilisation

Altid forudgået af rengøring og varmedesinfektion.

 

Varmefølsomt udstyr kan plasmasteriliseres.

Biopsitilbehør skal være sterilt, og skal rengøres, desinficeres og steriliseres efter brug.

Prober med indbygget kanal kan udgøre en risiko for forurening af biopsinålen under brug. Kanalen rengøres, desinficeres og steriliseres efter brug.

Prober til neurokirurgisk brug

Sterile hulrum eller sterilt væv

Prober til neurokirurgisk brug, der kommer i kontakt med hjernevæv og cerebrospinalvæske skal altid anvendes med et sterilt endotoksinfrit éngangsovertræk, fordi rester efter huddesinfektionsmiddel eller sterilisation på proben er neurotoksisk.

Ved kendt eller mistænkt Creutzfeldt-Jakobs (CJD), skal proben destrueres efter brug.

Probens styr

  • • Rengøres og desinficeres i instrumentopvaskemaskine

  • • Hvis styret ikke kan åbnes, skal kanalen tilkobles en vandstuds. Er dette ikke muligt, lægges styret i enzymholdigt sæbevand i 5 min. og rengøres med børste både ind- og udvendigt inden vask i instrumentopvaskemaskine

  • • Efterfølgende steriliseres styret.

Transducergel

  • • Må ikke varmebehandles, da der er risiko for vækst af bakterier med mindre gelen kasseres umiddelbart efter brug

  • • Bør ikke omhældes til mindre beholdere.

Reference

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren

Central Enhed for Infektionshygiejne 1.3 udgave 2018- tilgået d. 26.november 2020