Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9)

 

Formål

At forebygge risiko for smittespredning ved at sikre reduktion og drab af mikroorganismer ved korrekte procedurer for rengøring, desinfektion og sterilisation.

Målgruppe

Alt personale der arbejder med rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober.

Generelt

Ved anvendelse af ultralydsprober til flergangsbrug, skal der foreligge klare anvisninger for rengøring og desinfektion og evt. sterilisation. De anbefalede rengørings- og sterilisationsprocedurer skal være validerede af producenten.

Det anbefales at indkøbe prober, som tåler opvaskedekontaminator og efterfølgende sterilisation.

Som minimum skal proben kunne tåle henstandsdesinfektion i 1000 ppm klor.

Definition af begreber

Medicinsk udstyr kan opdeles i tre kategorier: Ikke-kritisk udstyr, semikritisk udstyr og kritisk udstyr, baseret på graden af risiko for infektion ved brug af udstyret.

Prober, der anvendes til kritiske procedurer, skal kunne steriliseres.

Forholdsregler for rengøring og desinfektion mellem hver patient ved brug af transducere og prober

Instrumentets/

Udstyret

klassifikation

Kropskontakt

Krav til renhedsgrad

Ikke-kritisk udstyr

Hudoverfladeprobe

F.eks. ESWT transducer

Intakt hud

Rengøring

I de fleste tilfælde vil rengøring være tilstrækkelig, men ved isolationspatienter, skal rengøringen suppleres med desinfektion med varme eller et kemisk desinfektionsmiddel.

Se liste over sygdomme, der kræver isolation (4.1.1).

Semikritisk udstyr

F.eks.

Transvaginal probe

Transrektal probe

Transesophageal ekko probe

Hudoverfladeprobe

 

 

Intakte ikke-sterile slimhinder

 

 

Ikke intakt hud

Rengøring, desinfektion og sterilisation

Prober skal rengøres, desinficeres og steriliseres, når det er muligt

 

Rengøring og varmedesinfektion i en instrumentopvaske-maskine er at foretrække med efterfølgende sterilisation

Prober, der ikke tåler varmedesinfektion, skal rengøres manuelt med en børste i en enzymatisk sæbe/detergentopløsning. Efter afskylning med ledningsvand og tørring, skal der efterfølgende desinficeres med et maksimalt virkende desinfektionsmiddel, som er klor på 1000 mmp. Herefter afskylning med ledningsvand og tørring, hvorefter proben steriliseres.

Prober, der IKKE tåler varmedesinfektion og sterilisation, kan manuelt rengøres med en børste i en enzymatisk sæbe/detergentopløsning. Herefter afskylning med ledningsvand og tørring.

Efterfølgende desinficeres med et maksimalt virkende desinfektionsmiddel, som er klor på 1000 ppm. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 10 min. Ved rektale prober skal emnet holdes fugtigt i minimum 60 min. Herefter afskylning med ledningsvand og tørring.

Prober uden kanaler, der ikke tåler klor, kan alternativt desinficeres med Tristel Wipe System (fabrikantens anvisning følges).

 

Ved evt. brug af nåleguide skal nåleguide og probe adskilles og genbehandles hver for sig (der kan evt. anvendes steril éngangsnåleguide).

Hvis proben anvendes til biopsiprocedure, skal alt biopsitilbehør være sterilt før proceduren. Efterfølgende skal dette udstyr rengøres, desinficeres og steriliseres.

Ved endoskopiske, rektale og transvaginale prober skal der normalt anvendes et kondom eller sterilt éngangsovertræk.

Brug af kondomer eller sterile éngangsovertræk letter den manuelle rengøring, men overflødiggør ikke den manuelle rengøring, idet disse overtræk ofte ikke er tætte.

Kritisk udstyr

F.eks.

Intraabdominale

Prober

Intraarticulære

Prober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prober til neurokirurgisk brug*

 

 

Sterile hulrum eller sterilt væv

Sterilisation

Altid forudgået af rengøring og varmedesinfektion.

 

Varmefølsomt udstyr kan plasmasteriliseres.

Når prober anvendes ved biopsiprocedurer, skal alt biopsitilbehør være sterilt før proceduren, og skal rengøres, desinficeres og steriliseres efter brug.

Prober med indbygget kanal kan udgøre en risiko for forurening af biopsinålen under brug. Derfor skal kanalen gøres ren efter brug, hvorefter proben desinficeres og steriliseres.

*) Prober til neurokirurgisk brug, der kommer i kontakt med hjernevæv og cerebrospinalvæske skal altid anvendes med et sterilt endotoksinfrit éngangsovertræk, fordi rester efter huddesinfektionsmiddel eller sterilisation på proben er neurotoksisk.

Hvis proben anvendes på en patient med kendt eller mistænkt Creutzfeldt-Jakobs (CJD), skal proben destrueres efter brug.

 

Probens styr

  • • Rengøres og desinficeres i instrumentopvaskemaskine

  • • Hvis styret ikke kan åbnes, skal kanalen tilkobles en vandstuds. Er dette ikke muligt, lægges styret i enzymholdigt sæbevand i 5 min. og rengøres med børste både ind- og udvendigt inden vask i instrumentopvaskemaskine

  • • Efterfølgende steriliseres styret.

Transducergel

  • • Må ikke varmebehandles, da der er risiko for vækst af bakterier, med mindre gelen kasseres umiddelbart efter brug

  • • Bør ikke omhældes til mindre beholdere.

Reference

Den Centrale Enhed for infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, 1. udgave. Statens Serum Institut 2014.