Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut anæstesi - anæstesiafsnit Hobro

Beskrivelse

Præoperativt

Den akutte patient konfereres altid med anæstesilæge.

Risiko for aspiration af ventrikelindhold til lungerne vurderes. Eventuelt overvejes indgift af syreproduktionshæmmende medicin.

Vurdering af luftveje og andre væsentlige præoperative vurderinger.

Før induktion af anæstesi

Præoperativ ventrikelaspiration med sonde er ikke rutinemæssigt indiceret.

Allerede anlagt sonde lades in situ.

Der præoxygeneres tre minutter med 100 % ilt og tætsluttende maske. I særligt hastende tilfælde kan otte dybe vejrtrækninger accepteres.

Induktion

Akut anæstesi er en opgave for erfarne.

Patienten lejres, så det giver optimale forhold for anæstesien.

Samtidigt med induktionen appliceres cricoideatryk

Induktion med propofol eller eventuelt thiopental. Hvis patienten i øvrigt er hæmodynamisk stabil, kan tillige gives fentanyl eller alfentanil.

Suxamethon 1 – 1,5 mg/kg legemsvægt

Patienten intuberes.

Peroperativt

Fortsættes anæstesien efter afdelingens retningslinier.

Afslutning

Patienten, der præoperativt er vurderet i risiko for aspiration af ventrikelindhold til lungerne, har også denne risiko ved afslutningen af anæstesien. Peroperativt bør ventriklen søges tømt vha. af sonde. Det er særligt vigtigt, at disse patienter har svælgreflekser og er vågne inden ekstubation.

Referencer

Rekommandation Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM): Anæstesi til den akutte patient. DASAIM