Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afholdelse af intern audit

 

Formål

At sikre, at intern audit sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Ansvar

Det er den vævslovsansvarlige persons ansvar, at der udføres interne audit i henhold til denne procedure og i henhold til EU-vævsdirektiv og aktuelle bekendtgørelser om kvalitet og sikkerhed ved testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution, import og eksport af humane væv og celler.


Fremgangsmåde

Der skal udføres intern audit mindst hvert 2. år for alle kritiske procedurer, som indebærer håndtering af humane gameter og embryoner. Derudover skal der også udføres stikprøveaudit på resten af procedurerne, som er omfattet af vævsloven.

 

Det er den vævslovsansvarlige person, der udarbejder en plan for internt audit. Auditplanen beskriver auditområde og tidspunkt for planlagte audits.

 

Auditrapport

Når audit er gennemført, skal der laves en auditrapport. Auditor, som oftest vil være den vævslovsansvarlige person selv, skal udarbejde en auditrapport. Den vævslovsansvarliges person skal sikre sig, at beslutninger taget som resultat af audit bliver implementeret i driften.

 

Auditrapporter uploades i DMDC under ’Lokalt/Dokumentsamling/Kvalitetsstyring/Intern audit/Rapporter’.