Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oocytaspiration - Sygeplejeinstruks (fertilitet)

 

Formål

  • At patienten under forløbet føler sig tryg ved situationen.

  • At patienten har så få smerter som muligt under og efter ægudtagningen.

  • At der tages hånd om evt. puls, blodtryksfald og blødning.

  • At patientens partner er tryg ved situationen og har det godt under forløbet.

Beskrivelse


 

P

Patienten vises tilrette med omklædning og informeres om at tømme blæren.

P

Patienten hjælpes herefter til rette på lejet. Hun skal ligge godt, da hun skal ligge der et stykke tid.

Patienten medicineres ved behandlingens start med Inj Haldid IV 50mikrg. Patienten informeres om virkning og bivirkning ved smertebehandlingen. Patienten informeres om, at medicinen måske ikke kan gøre hende smertefri, men målet er, at opnå et acceptabelt niveau.

Ved yderligere behov, scores patientens smerter udfra vas-scoren. Der kan gives op til 50 mikrg haldid ekstra under proceduren og umiddelbart efter proceduren.

Smertenivaeu og effekt af medicin dokumenteres i VIPS-journalen.

P

Der måles blodtryk, puls og SaO2, værdierne noteres i journalen.

P

Lægen assisteres ved anlæggelse af lokal bedøvelse.

P

Der ryddes op efter lokal bedøvelse.

P

Læge og sygeplejerske gør i fællesskab klar til ægudtagning.

P

Begge har sterile handsker på.

P

Sygeplejersken styrer glassene, hvori follikelvæsken suges ud.
Om nødvendigt skyller hun medie ind i folliklen igen og der suges på ny. Dette i tæt samarbejde med læge og bioanalytiker.

P

Under ægudtagningen holdes der løbende øje med puls og SaO2

 

Der holdes ligeledes øje med patienten - hvordan er bevidsthedsniveauet

 

Manden/samleveren holdes der også øje med.

P

Efter ægudtagning måles igen et blodtryk. Dette noteres. Herefter afmonteres BT- manchet og SaO2-måler.
Patienten vaskes om nødvendigt af forneden med lunkent vand. Der tjekkes om der er blødning.

P

Patienten opfordres til at komme op at sidde på lejet. Hvis hun ikke er svimmel, bedes hun gå ud og tage tøjet på igen. Er der en ledsager med, bedes vedkommende gå med.

P

Der findes tid i booking til ægoplægning to dage senere.

P

Patienten følges op på opvågningsstuen, hvor der er morgenmad.

P

Patienten observeres en time efter ægudtagningen, for bevidsthedsniveau,og vaginal blødning.

Der spørges til om patienten har smerter. Ved smerter vurderes disse udfra vas-score og patienten tilbydes enten varmepude, eller ekstra Panodil 1 gr. Ved stærkere smerter kontaktes en læge, som ordinerer smertestillende medicin. Patienten må ikke få NSAID- præparater.

Smerteniveau og effekt af den smertestillende behandling dokumenteres i VIPS-journalen.

P

Før hjemsendelse skal bioanalytikeren tale med patienten og evt. ledsageren.

P

Patienten skal på toilettet for at se, hvor meget hun har blødt, hvis det er ok og bevidsthedsniveauet er fint, kan parret tage hjem.

P

Venflon seponeres.

P

Patienten informeres om forholdsregler ved rigelig blødning og ved smerter.

Patienten informeres om, hvilken smertestillende medicin hun må tage. Ved stærkere smertebehandling end T. paracetamol 1gX4, skal lægen ordinere smertebehandlingen

Patienten informeres om tid for ægoplægning og hvordan dette foregår. Informeres om at medbringe en crinone på oplægningsdagen.


Ved spørgsmål opfordres parret til at ringe til os.