Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ obstipation – forebyggelse og behandling

 

Formål

At mindske andelen af patienter, der får problemer med postoperativ obstipation både under indlæggelsen og efter udskrivelsen.

Et dansk studie fra 2009 undersøgte forekomsten af obstipation efter thoraxkirurgisk indgreb, hvor 50 % af patienterne postoperativt blev obstiperet, hvoraf 1/3 af patienterne rapporterede, at deres hverdagsliv blev påvirket som følge af deres manglende mavetarmfunktion. Derudover kan det forlænge hospitalsindlæggelsen på grund af tilstødende komplikationer i forbindelse med obstipationsgener.

 

Definition af begreber

Obstipation = forstoppelse. Der optræder obstipation, når et eller flere af følgende symptomer er til stede:

  • • Hård, knoldet afføring

  • • Afføring to eller færre gange ugentligt.

  • • Forlænget og problematisk defækation

Karakteristika, der kan være til stede er: Aftagende tarmlyde, tilbagemeldinger om fornemmelse af at tarmen er fuld, trykkende fornemmelse i rectum, anspændthed og smerter ved afføring, tydelige/palpable udfyldninger ved trykken i maven eller fornemmelsen af utilstrækkelig tømning.

 

Beskrivelse

Konsekvenser af obstipation kan være en subjektiv følelse i form af blandt andet kvalme, ubehag og smerter. Derudover kan obstipation føre til problemer som madlede, nedsat appetit, alment ubehag, mavesmerter, konfusion, immobilitet m.m.

I den postoperative fase med smertestillende medicin, ændret diæt, immobilitet, ændrede omgivelser og procedurer, kan det medføre at obstipation ikke altid opdages.

  • • Ved indlæggelsessamtalen spørges ind til patientens afføringsvaner og dokumenteres i den elektroniske patientjournal

  • • Patientens tarmfunktion beskrives dagligt i den elektroniske patientjournal

  • • Relevante tiltag iværksættes og beskrives i den elektroniske patientjournal

 

Standard behandling med laksantia i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit postoperativt:

  • • Lactulose 15 ml x 2 dagligt (fra 1. postoperative dag)

  • • Toilax 10 mg x 1 dagligt (kl. 22).

De fleste patienter har som regel den første afføring på 3. postoperative dag. Hvis ikke, vurderes den enkelte patient inden opstart af yderligere medicinsk behandling, om der er indikation for øget væskeindtag, svesker/sveskejuice, motion, øget fiberindtag og optimering af forhold i forbindelse med toiletbesøg.

Hvis det vurderes, at patienten har behov for yderligere laksantia end standard behandlingen, kan der, på 3. postoperative dag, gives Gangiden 1 brev i timen til der er afføring (max. 8 breve).

Ved behov for yderligere tiltag tages det op til næste stuegang og behandling iværksættes i samråd med læge. Tiltag beskrives i den elektroniske patientjournal.

Behovet for laksantia vurderes dagligt. Når der er afføring seponeres alt laksantia med mindre der fortsat er indikation f.eks. på grund af store doser morfika.

 

Referencer

Forekomsten af postoperativ obstipation – en forløbsundersøgelse over 30 dage, Lene Schütt Rasmussen

Forebyggelse og behandling af obstipation hos den kirurgiske patient (http://e-dok.rm.dk/)

www.medicin.dk

Myter og fakta om Laktulose og Magnesia, Sygeplejersken

www.kliniskeretningslinier.dk – klinisk retningslinie for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme.