Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IV Methylprednisolon terapi (pulsbehandling)

Indikationer

Steroidpuls/pulsbehandling anvendes som indledende boost ved gigantocellulær arterit (GCA, se Forløb for patienter med mistanke om kranielt lokaliseret GCA (C-GCA/ arteritis temporalis)) og inflammatoriske opticusneuropatier.

Ud over disse indikationer kan pulsbehandling overvejes hos patienter med demyeliniserende opticus neurit, dog vil man oftest (hos en kendt MS patient) anvende ækvivalent peroral steroiddosis (se Multipel sklerose – Behandling af attakker - https://pri.rn.dk/Sider/10596.aspx).


I tvivlstilfælde for behandlingsindikation - konferer med afdelingens neurooftalmologiske overlæge.

Kontraindikationer

  • • Tidligere utilstrækkeligt behandlet tuberkulose (TB)

  • • Systemiske svampeinfektioner uden samtidig antimykotisk behandling

  • • Ubehandlet svær arteriel hypertension

Forsigtighedsregler

På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning sløres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner.

Tilsvarende sløres de kliniske symptomer ved eksempelvis akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis).

Omhyggelig kontrol er påkrævet, hvis patienten lider af diabetes mellitus, hypertension, hjerteinsufficiens, uræmi, levercirrose eller har en kendt psykiatrisk lidelse.

Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer og behandlingen gennemføres i samarbejde med pædiatrisk afdeling.

Supplerende behandling

Fra dag 1 ordineres

  • • Syrehæmmende medicin, eksempelvis pantoprazol 40 mg

  • • Kalk/vitamin D, eksempelvis Unikalk Forte, 1 tablet morgen og 1 tablet aften

  • • Indsovningsfremmende medicin efter behov, eksempelvis zopiclon 3,75 mg

Forprøver

Det er vigtigt, at tilstedeværelse af evt. kronisk infektion så som TB så vidt muligt udelukkes inden start på intensiv steroidbehandling. Patienten skal udspørges om lungesymptomer, feber, eksposition for TB og suppleres med røntgen af thorax om mistanke, medmindre der foreligger nylig undersøgelse. Ved tvivl må der foretages Quantiferon Gamma test. Denne test er en in vitro test for aktiv TB. Konferer evt. med infektionsmedicinsk kollega.

Pre-behandlingsstatus: akutte fasereaktanter, trombocyttal, leucocytter med diff. tælling, BT og vægt. Ved påtænkt længerevarende terapi bestilles DEXA scanning til udførelse indenfor 1 måneds tid, med efterfølgende kontrol med 2-3 års mellemrum (for GCA-patienter vil osteoporose udredning/behandling effektueres i reumatologisk regi).

Praktisk håndtering

Behandlingen foregår ved 3-5 dages indlæggelse. Ved ordination aftales indlæggelsestidspunkt og sengeafsnittet underrettes.

1 g Solu-Medrol (Methylprednisolonsuccinat) blandes op med 200 ml isotonisk saltvand og infunderes over 1 time. Første infusion gives som regel i akut setting uagtet tidspunktet på døgnet, efterfølgende sættes infusionen i gang senest kl 07, uden at der nødvendigvis er gået 24 timer.

Eventuelle bivirkninger håndteres løbende.

Fasteblodsukker og BT måles hver morgen og i øvrigt efter behov, evt. hyperglykæmi konfereres/behandles i samråd med en kollega fra endokrinologisk afdeling.

Klinisk kontrol af synsmæssige forhold foretages dagligt ved stuegang, regulær Humphrey-perimetri (hvis muligt og gennemførligt) foretages inden opstart på behandlingen og på udskrivelsesdagen (gælder inflammatoriske opticus neuropatier).

Der vil som regel være indikation (konfereres om nødvendigt med neurooftalmologisk overlæge) for fortsættelse af behandlingen i tabletform efter afsluttet pulsbehandling, planen for dette skal helst foreligge inden udskrivelsen.