Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TIVA, Total Intravenøs Anæstesi

Patient grupper

Intravenøs anæstesi kan principielt anvendes til alle patientgrupper, dog med visse forbehold:

 • • TCI kan anvendes til børn >16 år (til børn < 16 år, skal pumperne kunne køre Pedfusor modum)

 • • Asa >3. Her aftales anæstesimetoden med anæstesilægen. Her bør Tiva/tci anvendes med stor omhu samt titrering til individuel respons

 • • Se endvidere: Basisanæstesi

 

Beskrivelse

Udstyr

 • • Der anvendes sprøjtepumper, der kan køre flere modi:

 • • ml/t : sprøjtepumperne indstilles efter patientens vægt. Dosis reguleres efter vitale parametre og patientens klinsike tilstand.

 • • TIVA: sprøjtepumperne stilles på hhv. mg/kg/time for Propofols vedkommende og mikrogram/kg/min for Ultivas vedkommende.

 • • TCI: Pumperne stilles på hhv alder-vægt-target(mikg/ml )for Propofols vedkommende og alder-højde-køn-vægt-target (nanogram/kg) for Ultivas vedkommende.

 • • Der anvendes sprøjter med Luer-lock

 • • Der anvendes infusionssæt med indbygger R-lock for at forhindre tilbageløb. Der anvendes enkelt eller dobbelt tilførselsslanger. Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

Anæstesimidler, der anvendes til intravenøs anæstesi

 • • Propofol /Diprivan 10 mg/ml

 • • Remifentanyl/Ultiva 50 mikg/ml. I afd. bruges tørstof ultiva i hætteglas. 1 mg opløses i 20 ml. NACL eller 5 mg opløses i 100 ml NACL.

 • • Andre lægemidler, der kan bruges til intravenøs anæstesi er ikke beskrevet i dette dokument.

 

Indstilling af sprøjtepumper

 • • Der bør være ro omkring proceduren vedrørende medicinopblandingen og indstilling af sprøjtepumperne.

 • • Ved indledningen kontrolleres at pumperne er stillet på korrekt farmaca, og at slangerne er korrekt forbundet til patienten.

 • • Medicindoser indstilles under hensyntagen til pt’s anamnese og almen tilstand.

 • • Medicindoserne indstilles ud fra pt’s ”korrigerede idealvægt” (pt’s aktuelle vægt – idealvægt + 20-30%) eks: Pt’s vægt 150 kg, pt,s idealvægt 90 kg: 150 – 90 = 60, 20-30% af 60 =12-18. Dvs. pumperne indstilles på 90 kg + 12-18 kg =102 -108 kg og ud fra pt’s tilstand.

 • • Propofolinfusionen skal altid ske via den pumpe, der er placeret øverst på stativet

 • • Ultiva gives sammen med isotonisk NACL eller isotonisk Glucose.

 • • Ultiva må ikke gives sammen med blod eller koloider.

 

Indledning af anæstesi

 • • Ultivainfusionen indledes først. Ved klinisk eller subjektiv effekt af Ultiva startes Propofolinfusionen..

 • • Ønsker man, at bevare spontan respiration længst muligt, kan man alternativt vælge, at starte begge pumper samtidigt.

 • • Ultiva/propofoldoserne reduceres til vedligeholdsdoser, når laryngsmaske eller tube er lagt. Alternativt lige før anlæggelse af laryngsmaske/tube.

 

Akut indledning

Anæstesi til den akutte voksne patient

 

Vedligeholdelse af anæstesi

 • • Infusionsdoserne kan under indgrebet ud fra klinikken ændres opad med 25 – 100 % og med 25 % nedad ad gangen.

 • • For at undgå awareness er minimumdosering af Propofol 5 mg/kg/time

 • • For at undgå awareness ved TCI bør Propofolkoncentrationen ikke være under 1-2 mikg/ml da vi ikke har mulighed for BIS-monitorering (Bispectral Index Score)

 

Afslutning af anæstesi

 • • Revertering af eventuel neuromuskulær blokade efter afdelingens retningslinier: Basisanæstesi

 • • Propofolinfusionen stoppes afhængig af anæstesivarighed og klinikken 5-10 minutter før kirurgien er slut.

 • • Ultivainfusionen stoppes når operationen er slut.

 • • Tilførselsslangerne fjernes og der sættes steril prop på 3-vejshanen.

 • • Infusionssættet gennemskylles

 • • Da Ultivas opoidvirkning ophører efter 5-10 min. bør gives alternativt analgetica, enten præoperativt eller perioperativt, lokalanæstesi eller blokade, således at der er effekt af dette, før patienten vækkes.

 

Formål

Beskrive procedurer og dokumentation af total intravenøs anæstesi med henblik på at sikre korrekt dosering og opsætning af de enkelte farmaka, således at pt. får det rigtige middel i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt.

 

Definition af begreber

TCI: target controlled infusion (målstyret infusion)

Som ”target” kan vælges mellem plasmakoncentration = Marsh-model eller effecksitekoncentration = Schneider-model. Vore pumper er kun indstillet til Marsh.

 

TIVA: total intravenøs anæstesi

 

Referencer

Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

Basisanæstesi