Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tørsteprøve

Formål

At undersøge nyrernes koncentreringsevne relateret til sekretion/virkning af antidiuretisk hormon (ADH).

Princip

Ved tørst kommer der en stigning i plasma osmolaliteten, hvilket hos raske resulterer i sekretion af ADH med antidiurese og stigning i urin osmolaliteten til følge.

Indikation

Mistanke om diabetes insipidus.

Udredning for polyuri.

KontraIndikationer

Dehydrering.

Hypernatræmi.

Risici

Dehydrering.

Hypovolæmi.

Lipothymi.

Fremgangsmåde

Undersøgelsen udføres under indlæggelse og skal planlægges senest dagen før, sådan at der kan arrangeres fast vagt. Under tørsteprøven må patienten ikke forlade afdelingen.

Dagen før undersøgelsen

Der bestilles 4 urinprøver til bestemmelse af vægtfylde og osmolalitet (i Labka: U-Mf og U-Osml):

     1. 1. prøve fra kl. 08.00-10.00

     2. 2. prøve fra kl. 10.00-12.00

     3. 3. prøve fra kl. 12.00-14.00

     4. 4. prøve fra kl. 14.00-16.00

Der bestilles blodprøver til bestemmelse plasma osmolalitet og plasma argipressin (i Labka: Osml og ADH). Laboratorierekvisitioner printes ud. Klinisk Biokemisk Afdeling orienteres om, at blodprøverne skal tages præcist:

 • • kl. 08.30

 • • kl. 12.30

 • • kl. 16.00

 

På undersøgelsesdagen

Natten op til undersøgelsen må patienten gerne drikke ved behov.

Kl. 07.30 Patienten får morgenmad, men må ikke få kaffe eller te.

Kl. 08.00 Patienten tømmer urinblæren, urinen kasseres.

Patienten vejes. Vægten noteres i skemaet (se bilag).

 

Patienten skal nu tørste frem til kl. 16.00, men må få lidt ”tørkost”, f. eks. knækbrød eller andet brød med en skive pålæg eller ost.

Patienten må ikke ryge.

Der opsamles urin i 4 portioner:

fra kl. 08.00-10.00

fra kl. 10.00-12.00

fra kl. 12.00-14.00

fra kl. 14.00-16.00

For hver portion urin skal diuresen påføres skemaet!

Diuresen noteres endvidere på laboratorierekvisitionen.

Der tages 2 glas af 10 ml fra hver portion urin og prøverne mærkes med hver sin stregkode fra laboratorierekvisitionen.

Prøverne opbevares i køleskab og sendes samlet til laboratoriet ved prøvens afslutning.

Blodprøver

Patienten skal være sengeliggende ½ time før blodprøver.

Vægt

Patienten vejes:

kl. 08.00 (ved prøvens start)

kl. 10.00

kl. 12.00

kl. 14.00

kl. 16.00

Vægten påføres skemaet!

Patienten overvåges af fast vagt under undersøgelsen.

Vægtværdi sv.t. 3% af kropsvægt udregnes inden påbegyndelse af prøven og registreres i skemaet. Ved vægttab på over 3% skal prøven afbrydes. Afbrydes prøven, skal den sidste blodprøve tages ved afbrydelsen.

Tolkning

Hos raske vil urinvolumen falde til under 30 ml/time. Vægtfylden er stigende og urin osmolaliteten vil stige til ca. 600-800 mOsmol/kg vand. Plasma osmolaliteten stiger til mindre end 295 mOsmol/kg vand. Urin osmolaliteten vil således være højere end plasma osmolaliteten under væskerestriktionen.

Hos patienter med diabetes insipidus falder diuresen ikke. Vægtfylden af urin overstiger ikke 1,008. Urin osmolaliteten forbliver lav på under 270 mOsm/kg vand og vil være lavere end plasma osmolaliteten efter prøvens afslutning. Plasma osmolaliteten stiger til over 295 mOsmol/kg vand.

 

 

Normale værdier:  Diabetes insipidus:

U-vol: < 30 ml/time  U-vol: > 30 ml/time

U-osmol: > 600mOsm/kg,  U-osmol: < 270 mOsm/kg,

U-vægtfylde > 1,020   U-vægtfylde < 1,008

p-osmol: < 295mOsm/kg  p-osmol: > 295 mOsm/kg

Plasma vasopressin: 1,8-4,6 pmol/l Plasma vasopressin: < 1,8 pmol/l

Bilag

Skema til Tørsteprøve