Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-kir., observation af patient efter gastric bypass, gastric banding eller gastric sleeve

Indikation

Indikationen for henholdsvis gastric bypass, gastric banding samt gastric sleeve er svær adipositas.

Gastric sleeve foretages primært, hvis man ikke kan gennemføre gastric bypass, f. eks. pga. tidligere operationer.

Gastric bypass

Laparoskopisk deles ventriklen i en øvre, meget lille del = pouch, og en stor, blindlukket rest. Maden føres således uden om (bypasses) den store ventrikel, uden at der fjernes noget af ventriklen.

Jejunum deles, og nedre ende anastomoseres til pouchen. Derved skabes en ny fødepassage med en ændret fordøjelse. Øvre ende af jejunum anastomoseres til den resterende fordøjelseskanal, således at mavesyre, galde og enzymer fra pancreas forenes med føden cirka en meter nede i tyndtarmen.

Den øverste anastomose testes under operationen med blåt farvestof.

C:\Users\cbtc\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\I7A73CRE\roux-en-y-picture-with-title-454w.jpg

Gastric banding

Laparoskopisk anlægges et indsnævrende bånd om den øvre del af ventriklen, som herefter fungerer som en ny og mindre mavesæk. Det er muligt at justere båndet ved at injicere eller udtage væske fra et tilsluttet kammer, beliggende subkutant i venstre side af abdomen.

C:\Users\cbtc\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\I7A73CRE\lab (002).jpg

Gastric sleeve

Laparaskopisk omdannes ventriklen til et rør ved at ca. 85 % af ventriklen fjernes. Den nye ventrikel kan rumme mellem 50-200 ml.

Der bypasses ikke noget tarmområde som ved en gastric bypass.

Bypass operationen kan opereres tilbage i modsætning til sleeve operationen. Sleeve operationen kan ændres til bypass, men ikke omvendt.

 

C:\Users\cbtc\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\I7A73CRE\gastric-sleeve-inline-47aa25.jpg

Basisobservation og pleje

Almindelige opvågningspatienter, se basisobservation for opvågningspatienter.

Udvidet observation og pleje

Abdomen

Observation af porthuller

Blødt, spændt, toppet

Flatus eller afføring

Forbinding

Tør, skygge eller gennemsivning

Forbinding skiftes eller forstærkes ved gennemsivning

Lejring

Patienten lejres med hovedgærdet eeveret 45 grader.

Ernæring

Det første postoperative døgn må der kun indtages vandigt flydende (saft uden sukker, vand, kaffe og lignende).

De første 14 dage må patienten kun indtage flydende kost.

Der må ikke gives proteindrikke, fede eller sukkerholdige drikke da patienten kan få dumpingsyndrom.

Vandladning

Vandladning kan være et problem, da patienten ikke har kateter a demeure.

På grund af adipositas er det ikke altid muligt at blærescanne, men der kan gives et bækken, eller hvis patient har meget trang til at tisse, må man engangskateterisere patienten.

Ved et ukompliceret opvågningsforløb kan patienten som udgangspunkt vente med vandladning til patienten er retur på stamafdeling.

Smertebehandling

Får vanligvis Toradol® samt paracetamol.

Øvrig smertebehandling konfereres med anæstesiolog. Der er ikke anlagt epiduralkateter.

Ved indgift af morfin, særlig bevågenhed, da halveringstiden er forlænget på grund af adipositas.

Ved stærke smerter bør komplikationer som anastomoselækage overvejes.

Udskrivelse

Som hovedregel kan disse patienter udskrives efter udskrivningskriterierne for Opvågningsafsnittet. Se Patientbehandling i opvågningsafsnittet