Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi med Remifentanil som eneste anæstesimiddel til patienter, der dagligt skal skiftes på OP

Beskrivelse

Forudsætningen, for at indgrebet kan foretages med Remifentanil som eneste anæstesimiddel, er, at der ikke skal foretages dyberegående sårrevision.

Fremgangsmåde

Infusion af Remifentanil startes 5-10 minutter før, det kirurgiske indgreb påbegyndes.

Startdosering

0,1-0,25 mikrogram/kg/min, som titreres til ønsket effekt.

Såfremt det kirurgiske indgreb alligevel er smertefuldt, gives en bolusdosis Propofol, og patienten ventileres kortvarigt på maske.

Postoperativ observation

Der vil normalt ikke være behov for observation på Opvågningsafsnittet.

Ved 1. skift er patienten fastende. Hvis skiftningen kan foregå ved anvendelse af Remifentanil-infusion alene, skal patienten ikke faste til de følgende skiftninger - medmindre der planlægges mere omfattende kirurgi.