Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for vedligehold af kompressorer for medicinsk trykluft

 

Formål

At kvalitetssikre vedligehold af kompressor til medicinske og tekniske trykluft, for herigennem at sikre optimal drift sikkerhed af hospitalets trykluftproduktion.

Målgruppe

Alt personale der er ansvarlig for og/eller udføre arbejde på anlæg og installationer for medicinsk gas.

Definition af begreber

Medicinsk trykluft: Atmosfærisk luft under tryk, luften komprimeres i oliefrie kompressorer, tørres, filtreres og leveres via centralt rørsystem til hospitalets afdelinger.

Fremgangsmåde

Kompressor anlægget vedligeholdes under hensyntagen til leverandørens anvisninger.

Kompressor anlægget tilses visuelt ugentlig, for registrering af anlægs drift data i lokal logbog.

Rutiner for inspektion og vedligehold af kompressor anlæg:

Komponent

Tiltag

Interval

Organisation/Myndighed

Kompressorer

Eftersyn

1 år

AAUH

Beholder

Eftersyn

2 år

Godkendt virksomhed

Beholder

Besigtigelse

4 år

Godkendt virksomhed

Lufttørrer

Eftersyn

1 år

AAUH

Filtre

Eftersyn

1 år

AAUH

 

Dokumentation

Dokumentation for vedligehold af anlæggene opbevares i elektronisk database og lokal logbog.

 

Ansvar

Teknisk Afdelings ledelse er ansvarlig for at nærværende instruktion overholdes på rette vis. 

 

Referencer

Leverandørens anvisninger. 

 

Dokumentet

Service rapporter af de enkelte vedligeholdes opgaver.