Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med faldudredning

Sygeplejersken har forundersøgelse i forbindelse med faldudredningen, følger op på ordinationer efter lægebesøg samt deltager i den tværfaglige konference.

 

Opgaver i forhold til faldudredning (1 times varighed)

 1. 1. Optagelse af anamnese i henhold til aftale med lægen

 2. 2. Samtykke

 3. 3. Faldbeskrivelse

 4. 4. Balanceproblemer

 5. 5. Svimmelhed

 6. 6. Hjælpemidler

 7. 7. Generelle helbred, herunder knogleskørhed og smerter

 8. 8. Inkontinens

 9. 9. Mavefunktion

 10. 10. Medicinliste

 11. 11. KRAM (kost, rygning, alkohol, motion): spørg ind til højde, vægt, ernæring, madlavning

 12. 12. Tobak

 13. 13. Alkohol

 14. 14. Sociale forhold: civilstand, bolig, adgangsforhold, trapper, elevator, indretning, netværk, ensomhed.

 15. 15. Aktivitet-hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning, aktivitetscenter

 16. 16. Høreapparat

 17. 17. Briller

 18. 18. MMSE

 19. 19. GDS

 20. 20. Ortostatisk BT

 21. 21. R-test efter ordination

 22. 22. Konklusion og aftaler

Blodprøvetagning (faldpakke) og EKG

 1. 23. Tværfaglige/tværsektorielle kontakter (hjemmesygeplejerske, visitationen, demenssygeplejersken, pårørende m.v.)

 2. 24. Koordinerende opgaver i forbindelse med prøvesvar

 3. 25. Tværfaglig konference

 

Der er udarbejdet er skema som bruges som notatark i forbindelse med udredningen.

Spørgeskemaet kopieres til fysioterapeuten, som har mulighed for at bruge de svar der allerede er

afgivet.