Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoptræningsplan - ansvar og udformning ved egentræning

 

Formål

At sikre et ensartet grundlag i udarbejdelse af genoptræningsplaner til patienterne jfr. Sundhedsloven § 140.

I henhold til standard 2.15.2 i DDKM.

 

Definition af begreber

 

Genoptræningsplan:

Et dokument, der beskriver patientens funktionsniveau før aktuelle indlæggelse, ved aktuelle indlæggelse og ved udskrivelse til eget hjem.
En nedskrevet genoptræningsplan er en forudsætning for, at patienten kan blive tilbudt ambulant, kommunal
eller hospitals genoptræning.

For yderligere information om genoptræningsplaner herunder specialiseret og almen genoptræning henvises til det regionale dokument:

 

Genoptræningsplan - ansvar og udformning ved egentræning

 

Egentræning:

Er patienten udskrevet til egentræning, er det kun i tilfælde hvor patienten i forvejen modtager varige ydelser fra kommunen eller i forbindelse med udskrivningen har brug for midlertidig hjælp, at der skal udfærdiges en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen har i dette tilfælde alene til formål at understøtte patientens egentræning samt informere patientens egen læge og kommunen.

 

Beskrivelse

I daglig praksis har vi fokus på at tale med patienter om egentræning i forbindelse med udskrivelsen. Ved behov og ønske informerer vi om diverse kommunale tiltag, og hjælper evt. med at etablere kontakt hertil. Anbefalingerne for egentræning er desuden beskrevet i afdelingens informationspjece og udskrivningspjece. Ved udskrivelse af patient som modtager varige kommunale ydelser, noteres i TSM notatet, at patienten skal egentræne i henhold til pjecer. Egentræning beskrives ligeledes i epikrisen til egen læge.

 

Kodning og dokumentation

Hvis patienten skal have udarbejdet en genoptræningsplan noterer den behandlingsansvarlige læge dette i journalen. I praksis kan lægen vælge at delegere vurderingen af behov, samt udarbejdelse af genoptræningsplan til andet sundhedsfagligt personale, herunder fysio- eller ergoterapeuter, hvilket tilrådes.

Genoptræning skal ikke indberettes med genoptræningsplan med mindre patienten skal fortsætte genoptræningen ambulant, enten som specialiseret eller kommunal genoptræning.

 

SKS-kode

Kode for genoptræningsplaner

ZZ0172

Vurdering for behov for genoptræning

ZZ0172W

Vurdering af behov for genoptræning, ingen genoptræning

ZZ0175X

Udarbejdelse af genoptræningsplan, almindelig genoptræning

ZZ0175Y

Udarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning

ZZ0175Z

Udarbejdelse af genoptræningsplan, egentræning

 

 

Referencer

Genoptræningsplan - ansvar og udformning ved egentræning - Region Nordjylland.

Vejledning om træning i kommuner og regioner December 2009, udgivet af Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.