Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kateterjournal

Kateterjournalen (se bilag) er et fælles redskab mellem primær og sekundær sektor til dokumentation af blærekateterbehandling. Kateterjournalen skal følge patienten/borgeren ved indlæggelse, evt. flytning/overflytning under indlæggelse og ved udskrivelse.

Ved kateterskift udfærdiges en ny kateterjournal.

Formål

  • • at synliggøre planen for blærekateteret for patienten/borgeren

  • • at give mere kvalitet og sikkerhed i behandlingen

  • • at forebygge fejl i forbindelse med indlæggelse, evt. flytning/overflytning og udskrivelse fra sygehus

  • • at forebygge misforståelser i forbindelse med ansøgning om bevilling af hjælpemidler

Beskrivelse

Ifølge Retningslinier fra Infektionshygiejnisk Afsnit, Region Nordjylland skal sundhedspersonale, hver gang der ordineres blærekateter, tage stilling til og dokumentere:

  • • hvornår kateteret er anlagt

  • • indikation for kateter

  • • katetertype

  • • hvor mange ml. af hvilken væske (glycerin/sterilt vand), der er i ballonen

  • • forventet varighed af kateterbrug

Disse oplysninger skal registreres i kateterjournalen og dokumenteres i patientjournalen.

Kateterjournalen følger patienten/borgeren.

Referencer

Sundhedsstyrelsens MTV- rapport: Shared Care ved skift af blærekateter http://www.sst.dk/publ/publ2009/MTV/Shared_care_kateter/MTV_kateter_net_final.pdf

Dansk Standard (DS2451-6, 2012-10-01)