Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelse

 

Vælg arbejdsgangen undersøgelse

billed 1

Vælg dagsoversigt i menuen profil

billed 2

Marker patienten og klik undersøgelse

Klik start når du henter patienten ind i undersøgelsesrummet

billed 3

Evt. vælg hvilket rum, undersøgelsen skal udføres i

Tilføj eller slet en undersøgelse (en undersøgelse slettes, hvis man ikke skal bruge den. F.eks. hvis der er booket forkert eller booket for meget)

 

billed 4

Knappen ”aflys” bruges, hvis man har brugt tid på patienten og af en eller anden grund, må aflyse undersøgelsen. Herefter skal man finde den aflysningskode der passer bedst (Se: "Aflysning - påbegyndt undersøgelse").

Foretag undersøgelsen

Dokumentér procedurer i generel note (fraser kan med fordel anvendes) (Se: "Generel note/fraser")

billed 5

Markér den/de undersøgelser der er lavet og klik ”markér udførte”. Hvis undersøgelsen skal fortsætte i et andet rum, klikkes ”gem og luk”.

Når alle undersøgelser er udført klikkes på ”besøg færdigt”

billed 6

 

billed 7

Klik OK

Klik ”Gem og luk”

billed 8

Udfyld personale der har været med til undersøgelsen.

Personale kan tilføjes og fjernes på + og –

billed 9

Tryk OK

Så længe man ikke har trykket ”Gem” eller ”Gem og luk”, kan man altid fortryde sine handlinger med annuller-knappen.

 

Ved kvittering af undersøgelserne ”skriver personalet under med sit navn” på, at patienten er adspurgt om:

Navn

CPR

Vævsdel og evt. sideangivelse (= kontrol af informeret samtykke)

At de 3 ovennævnte passer med undersøgelse på modaliteten

Graviditet (kvinder fra 12 – 55 år) jf. (retningslinje vedrørende røntgenundersøgelser af kvinder i den fertile alder)

Desuden ved undersøgelser, hvor der gives kontrast, spørges patienten om:

Allergi

Kontrasterfaring (reaktion)

Bivirkninger

DM (metforminbehandling)

MR metalskema (inkl. Nyresygdom)

At patienten er informeret om, at blive i afdelingen 30 minutter efter undersøgelsen + seddel udleveret (Se: ”Information til dig, der har fået kontrast”)