Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klager vedr. fejl på utensilier, der anvendes til patientrelaterede opgaver

 

Beskrivelse

1. Vurder hændelsen

Hyppighed

 • Hvor tit sker det?

 • Undersøg om der er tale om et enkeltstående tilfælde, eller om det er forekommet flere gange
   

Omstændigheder i forhold til anvendelsen

 • Har utensiliet været anvendt korrekt jf. anvisningen?

 • Er der fejl ved selve utensiliet?

 • Beskriv fejlen
   

Foretag en faglig vurdering af om hændelsen skal anmeldes

 • Som UTH

 • Som arbejdsskade

 • Til Lægemiddelstyrelsen (som fejl ved medicoteknisk udstyr)

 

2. Beskriv hændelsen

Udfyld formular (bilag I) med angivelse af:

 

Klagerens identitet

 • Navn, afdeling, mailadresse, telefonnummer

 

Dato for anmeldelse

 

Attestation

 • Nærmeste leder

 

Faktuelle forhold

Ang. af producentens katalognummer (produkt ID) og produktionsnummer (Lot.nr)

 

Årsag til klagen

(giv så meget information som muligt, herunder hvornår og hvordan)

 • Hvor ofte er det sket?

 • Hvornår skete det første gang?

 • Erfaring med at bruge utensiliet (i afdelingen/brugerens?)

 

Beskrivelse af hændelsen

 • Dato og klokkeslæt

 • Hændelsens forløb

 • Hvor lang tid er der gået fra at utensiliet er taget i brug og indtil fejlen opdages?

 • Hvilke andre utensilier har været anvendt i direkte sammenhæng med det pågældende utensilie?

 • Hvilken betydning fik hændelsen for patienten eller brugeren?

 • Er andre afdelinger indblandet?

 

3. Videregivelse af klagen

Udfyldt blanket sendes elektronisk til lennart.andersen@rn.dk

 

Udfyldt blanket samt det involverede produkt (herunder original indpakning) afleveres personligt til Lennart.

 

4. Behandling af klagen

Lennart kontakter snarest muligt pågældende leverandør pr. e-mail, med alle beskrivelser og bilag vedhæftet, og anmelder klagen i.h.t. leverandørens reklamationsprocedurer. Afsnitslederen orienteres i samme e-mail som cc.

 

Lennart holder sig løbende orienteret om sagens udvikling, og holder afsnitslederen orienteret pr. e-mail.

 

Formål

At anmeldelsen af klager vedr. oplevede fejl på utensilier, der anvendes til patientrelaterede opgaver, foregår på en systematisk og struktureret måde, således der foreligger de nødvendige oplysninger for at behandle klagen. Dette for at bidrage til at fremme patientsikkerheden og øge kvaliteten i brugen af de utensilier, der anvendes til patientrelaterede opgaver.

Målgruppe

Medarbejdere ansat på hospitalsmatriklen i Thisted.

Definition af begreber

Utensilier: Engangs- og flergangsprodukter, der anvendes til patientrelaterede opgaver og rekvireres via Centraldepotet.

Referencer

Formular til anvendelse ved klager vedr. fejl ved utensilier, der anvendes til patientrelaterede opgaver.