Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quinton-kateter

 

Procedure på mulige høstdage

Kontrol af Quinton-kateteret

Procedure

Lukke-teknik

Fjernelse af Quinton-kateter

 

Quinton-kateter er et kraftigt CVK (centralt venekateter), som anvendes til leukaferese. Quinton-kateteret er beliggende i vena cava superior. Brunt løb betegnes ”arterie-løb” og blåt løb betegnes ”vene-løb”, men begge er beliggende i venen. Klinisk Immunologisk Afdeling trækker blod ud til leukaferese gennem det brune løb og returnerer blodet gennem det blå.

Det er meget vigtigt, at Quinton-kateteret kun anvendes til leukaferese.

Hvis kateteret i specielle situationer anvendes af andre end Blodbanken skal det aftales med personalet herfra.

 

Procedure på mulige høstdage

Quinton-kateteret skal kontrolleres før kl. 07.30.

Hvis Quinton-kateteret ikke fungerer, skal T-Anæstesien og Blodbanken kontaktes. Blodbanken får dermed mulighed for at udsætte forberedelsen til leukaferesen.

T-Anæstesien kan først kontaktes kl. 08.00.

 

Kontrol af Quinton-kateteret

Quinton-kateteret kontrolleres for tilbageløb og indløb.

Kateteret skal lukkes med Heparin. På grund af forøget blødningsrisiko skal patienten på ”høstdage” have lukket Quinton-kateteret med 1000 IE Heparin. Volumen ses på ”veneløbet” (A:…. V:….). Der lukkes kun med den volumen, der er i kateterløbet.

 

Procedure

Før omgang med Quinton-kateteret vaskes hænderne og afsprittes grundigt.

De forskellige ”løb” anvendes og proppes hver for sig.

  • • Der anvendes rene, usterile handsker

  • • Kateterstudsen holdes/beskyttes med stor serviet med Klorhexidin-sprit

Hver gang propper og sprøjter tages væk fra kateteret skal Klorhexidin-servietten holdes for kateteråbningen for at mindske risikoen for bakterier i kateteret.

  • • Kateterstudsen afrenses 2 gange med Klorhexidin-swaps

  • • En steril sprøjte sættes på kateterstudsen

  • • Træk 2-5 ml blod/heparin ud

  • • Sprøjte med 10 ml isotonisk saltvand sættes på kateterstudsen

  • • Skyl ind med den ønskede hastighed

  • • Herefter lukkes med Heparin

  • • Steril prop påsættes

 

Lukke-teknik

Heparinen skal gives langsomt, tæl til 5-10, mens heparin gives. Derved undgås tømning af kateteret, med risiko for tilbageløb af blod i kateteret.

Der skal være tubegaze str. 0,1 omkring Quinton-kateterløbene.

Forbindsskift som ved CVK/Hickman. Husk at blodbankens personale skal have adgang til begge løb.

 

Fjernelse af Quinton-kateter

Trombocytter skal være over 30.

Patienten lejres i let Trendelenburg leje lige idet kateteret fjernes. Komprimering minimum 10 minutter. Sengeleje 30 minutter efter afsluttet procedure.

Kateterspidsen sendes til dyrkning efter seponering.