Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Involverende stuegang

Deltagere

 • • Patient

 • • Nærmeste pårørende

 • • Relevante samarbejdspartnere (plejepersonale, læge, , terapeuter, kommunens repræsentant)

 

Formål

 • • At pårørende inddrages i behandlingen i overensstemmelse med patientens ønsker og med respekt for tavshedspligten

 • • At orientere om indlæggelsesforløbet – herunder relevante udrednings, behandlings-, pleje-, rehabiliterings- og forebyggelsesmuligheder, der skal tages beslutning om i behandlingsforløbet

 • • At afklare, hvilke forventninger patient og pårørende har til fremtiden

 • • At afklare den ressource pårørende kan udgøre i patientforløbet

 • • At afklare tidligere funktionsniveau

 • • At tale om/afklare boligsituationen – nuværende/fremtidige

 • • At imødekomme pårørendes ønsker om information

 

Planlægning (sygeplejersken er ansvarlig)

 • • Orientere patienten om muligheden for samtale og forklare formålet, herunder at afklare patientens ønske om inddragelse af pårørende – dokumentation i læge- og/eller sygeplejejournal

 • • Indkalde pårørende

 • • Forklare pårørende om formålet med samtalen

 • • Indkalde relevante samarbejdspartnere

 • • Reservere mødelokale

 

Afvikling

 • • Gennemgang af indlæggelsesforløbet i henhold til patientens ønsker

 • • Supplerende oplysninger fra øvrige deltagere

 • • Afklaring af punkter under formål

 • • Efter samtalens afslutning skrives journalnotat, samt resume om forløb og beslutninger i sygeplejejournal (på koordineringsarket)

 • • Følge op på beslutninger der er truffet (udfylde indstillingspapirer, kontakt til relevante personer osv.)

 

Se i øvrigt

Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen

Vigtige samtaler med patienten

Kompetenceudviklingsark for social – og sundhedsassistenter