Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Voldsrisiko: Vurdering, forebyggelse og interventioner til patienter i ambulant behandling i Psykiatrien

Beskrivelse

Behandlingsansvarlige læge er ansvarlig for, at relevant sundhedsfaglig medarbejder ved starten på et ambulant udredningsforløb og når relevant i et behandlingsforløb tager stilling til voldsrisiko. Denne stillingtagen kan hvor relevant basere sig på undersøgelse og dokumentation af følgende risikofaktorer som led i anamnesen:

 

  1. 1. Tidligere voldsadfærd

  2. 2. Synlige tegn hos patienten: Mistænksomhed, fjendtlighed, manglende øjenkontakt og manglende tilpasning til terapeutiske regler. Disse tegn kan indikere voldsrisiko

  3. 3. Oplevelser hos patienten, bl.a. psykotisk tilstand, forfølgelsesforestillinger og megalomani

  4. 4. Misbrug hos patienten eller skader på centralnervesystemet

 

Erfaringsmæssigt bør også omfattende interesse for kampsport og våbenbesiddelse medtages i en vurdering af voldsrisiko.

 

Såfremt undersøgelsen giver anledning til at konkludere, at der er en øget voldsrisiko, skal behandlingsansvarlige læge sikre, at der træffes de fornødne foranstaltninger.

 

Dokumentation af voldsrisiko og -intervention

Behandlingsansvarlige læge er ansvarlig for dokumentation af voldsrisikovurdering samt eventuelle foranstaltninger i patientjournalen.

 

Lokal tilrettelæggelse af voldsforebyggelse i ambulatorier

Klinikledelsen er ansvarlig for, at der træffes de fornødne foranstaltninger i overensstemmelse med de lokale beredskabsplaner herom.

Definition af begreber

Vold: Et overgreb på nogen eller beskadigelse af noget (hærværk).

Formål

Formålet er at mindske risikoen for voldelig adfærd blandt patienter i ambulant behandling i Psykiatrien.

Referencer

Voldsrisikovurdering: Forudsigelse af aggression og vild indenfor kort tid hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus