Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Steril sygeplejefunktion

Beskrivelse

Mål: At sikre sterilitet i forbindelse med operation.

 • Uniformsetikette og håndhygiejne foretages ud fra indgrebets art ifølge klinisk retningslinje samt ifølge Hygiejne ABC (bilag).

 • Operationen foretages på overtryksventilerede stuer hvor retningslinjen ”Trafik og adfærd på operationsafsnittet (6.3)” overholdes.

 • Den sterile sygeplejerske foretager opdækning, desinfektion og afdækning i henhold til retningslinjen ”Opdækning, desinfektion og afdækning til operation (6.5)”.

 • I forbindelse med opdækning holdes døren lukket til operationsstuen, og instrumenterne dækkes til med sterile stykker, inden patienten kommer ind på stuen.

 • Den sterile sygeplejerske får hjælp af usteril sygeplejerske, som ligeledes anvender mundbind i forbindelse med opdækning.

 • Bagbord placeres i steril zone uden trafik fra usterilt personale.

 • Patienten desinficeres i henhold til instruksen ”Præoperativ huddesinfektion”.

 • Patienten afdækkes i henhold til instruksen ”Steril afdækning”. Valg af afdækning afhænger af indgrebets art. Under operationen sikrer den sterile sygeplejerske, at afdækningen er tæt.

  • I generel anæstesi lægges en steril serviet omkring tuben, og der tætnes med steril tape.

  • I lokalanæstesi hæftes afdækningen med steril tape under hagen, og øjnene dækkes med løs afdækning.

  • Valg af afdækning og afvaskning i lokal anæstesi foretages i henhold til ”Hygiejne ABC” (bilag)

 • Den sterile sygeplejerske sikrer sig sterilitet af instrumenter, uniform og afdækning under hele operationen.

 • Instrumenter fra bagbord fjernes først, når såret er lukket.

 • Ekstraorale cikatricer forbindes, inden afdækningen fjernes.

 

Mål: Rette patient får rette behandling og utilsigtede hændelser undgås.

 • Inden operationen orienterer den sterile sygeplejerske sig i journalen.

 • Der dækkes op med instrumenter i forhold til indgrebets art.

 • Instrumenter, suturer, servietter etc. tælles i henhold til instruksen ”Kontrolforanstaltninger ved operationer” og dokumenteres på bagsiden af ”Sikker kirurgi” skema (bilag).

 • Inden operationsstart sikrer sygeplejersken sig at alle instrumenter er intakte og at evt. boremaskine etc. fungerer.

 • Patienten identificeres.

 • Under operationen sikrer den sterile sygeplejerske orden og overblik over instrumenter på hhv. bagbord og assistancebord.

 • Under operationen assisterer den sterile sygeplejerske ved at holde til side og suge i det omfang, der er behov for, så overblikket i operationsfeltet er optimalt.

 • Der forekommer kun lokalbedøvelse på assistancebordet og er påført label.

 • Under operationen sikrer sygeplejersken sig patientens velvære i henhold til instruksen ”Lejring af kæbekirurgiske operationspatienter i generel anæstesi”.

 • I forbindelse med operation i lokal bedøvelse varetager den sterile sygeplejerske omsorgen for patienten under operationen i henhold til instruksen ”Patientforløb i lokal anæstesi”.

Formål

Sikre sterilitet og hindre utilsigtede hændelser i forbindelse med operationer. Sikre at rette patient får rette behandling.

 

Referencer

Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling 2020 (bilag)

Operationssygepleje Anette K Rørvig og Susanne Sebens (red.) 2010

Sundhedsstyrelsen: 2. udg. Kbh. 1998, Vejledning om identifikation og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.