Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaktisk reaktion

 

Formål

At forebygge anafylaksi, som er en alvorligt, livstruende systemisk hypersensitivitetsreaktion.

 

Definition af begreber

Allergisk reaktion udløst anafylaksi er et hurtigt indsættende, generaliseret og oftest uventet, klinisk syndrom, som skyldes en immunreaktion hos en sensibiliseret person efter udsættelse for et antigen.

 

Beskrivelse

Årsager til /øget risiko for anafylaksi kan være:

  • • Indgift af lægemidler (fx antibiotika, acetylsalicylsyre og andre NSAID-præparater & lokalanæstetica)

  • • Allergitestning

  • • Allergen-specifik immunterapi

  • • Vaccinationer

 

Symptomer kan være:

 

 

Almen utilpashed, mathedsfølelse, svimmelhed, akut hovedpine, flushing, palpitationer, hudkløe (specielt håndflader og fodsåler), oppression.

Luftveje

Snue, nysen, hoste, hæshed, stridor, bronkieobstruktion, lungeødem, respirationsstop.

Gastroinstetinal kanal

Kvalme, opkastning, koliksmerter, defækationstrang, ekskret-afgang.

Kardiovaskulære system

Takykardi, hypotension, arytmi, ventrikelflimmer, shock, hjertestop.

CNS

Sløret sensorium, bevidsthedstab, kramper.

Hud

Flushing, kløe, urticaria, angioødem, eksantem.

Hurtig indsættende behandling er nødvendig.

Er der ingen læge til stede, starter sygeplejerske behandling.

Læge tilkaldes ”akut”.

Behandling iværksættes i overensstemmelse med vejledningen vedrørende indikationer og standarddoseringer, som findes i afsnittets akutpakke hjertestop/anafylaktisk chok.

For Klinik Nord er følgende instruks for behandling gældende: Behandling ved anafylaktisk chok.