Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Kræft i urinvejene

 

Formål

At sikre, at

Patienten modtager koordinerende og effektive forløb som beskrevet i de nationalt udmeldte pakkeforløb

Forløbene baseres på nationale, kliniske retningslinjer (Vælg relevante kræftpakkeforløb)

 

Beskrivelse

Udredning af patienter med mistanke om kræft i urinvejene.
 

Urologisk ambulatorium:

Henvisning til CT-urografi sendes til BDA i Thisted, det skal fremgå at det er pakkeforløb

Urologisk amb. får taget eGFR samtidig med henvisning til CT

 

Sekretær BDA:

Sikrer at der foreligger kreatinin og eGFR, max 7 dage gammel

Skriv røntgenbeskrivelse indenfor 2 hverdage.

Aftale med urologisk ambulatorium at de råder over 2 akutte CT-urografi tider om dagen.
Dagen før, senest kl. 13 giver urologisk ambulatorium besked om tiderne ønskes.
Henvisning sendes som akut.

Plejepersonale BDA:

Der udføres CT-scanning efter protokollen ”CT-urografi” uden og med iv kontrast

Oplyse patienten om at henvisende instans kontakter patienten

 

Radiolog BDA:

Visiterer henvisning

Beskrive CT-scanning samme dag