Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vandskade (8.16)

 

Generelt

Indtrængen af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser, skybrud eller rørskade kræver infektionshygiejniske foranstaltninger. Målet er at forebygge sygdomme i forbindelse med kontakt med forurenet vand, slam og skimmelsvamp.

 

Det indtrængende vand kan være mikrobiologisk forurenet i form af kloakvand. Kloakvand er forurenet med patogene/sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra dels menneskelige affaldsprodukter, men også fra affaldsprodukter fra dyr fx rotter. Infektioner med coliforme bakterier og leptospirose udgør den største risiko ved kontakt med forurenet vand og restproduktet slam. Videre kan mikroorganismer som Campylobacter, Cryptosporidium og Giardia findes i kloakvandet.

Mængden af mikroorganismer i det indtrængende vand kan variere afhængig af kloakkens placering, mængden af vand i systemet og mængden af regnvand.

 

Skimmelsvamp gror bedst under fugtige, varme forhold (relativ fugtighed 75-85%). De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28o C. Risiko for udsættelse for svampesporer er størst 48 timer efter vandskaden. Skimmelsvamp kan give irritation samt allergi og anden overfølsomhed.

 

Symptomer på øvre luftvejsinfektion, influenza og mave-tarminfektion kan ses efter kontakt med forurenet vand og slam. Personer med nedsat immunforsvar bør ikke deltage i oprydning eller rengøring.

 

Smittevej

Smitte kan ske ved indtagelse af forurenet vand/slam eller ved stænk eller sprøjt med forurenet vand/slam på slimhinder i næse, øjne og mund.

Smitte kan også ske ved inhalation af svampesporer gennem håndtering af fugtige genstande og ophold i fugtige rum.

 

Værnemidler

Forebyggelse af kontakt-, dråbe- og inhalationssmitte sker gennem anvendelse af korrekte værnemidler:

 • • Arbejdet må ikke udføres i privat tøj

 • • Gummistøvler

 • • Langærmet væsketæt overtrækskittel alternativt væsketæt heldragt

 • • Medicinske éngangshandsker med langt skaft, der forebygger, at væske ikke kan løbe ind i handsken. Vær obs. på mekanisk slitage og risiko for, at handskerne går i stykker. Ved arbejde med stor mekanisk slitage anvendes kraftige gummihandsker

 • • Maske med filtertype FFP3 eller FFP2 og beskyttelsesbriller

 

Efter endt arbejde

 • • Engangsværnemidler kasseres i dagrenovation

 • • Gummistøvler kasseres eller rengøres og desinficeres, se Forløb ved vandskade

 • • Der udføres håndhygiejne

 • • Der tages bad og skiftes tøj umiddelbart efter arbejdet er færdigt

Forløb ved vandskade

 • • Kontakt Teknisk afdeling

  • • Teknisk afdeling informerer efterfølgende Infektionshygiejnen

 • • Anvend værnemidler inden kontakt med forureningen

 • • Eliminer eller begræns indtrængningen af vand

 • • Evakuer vandet fra lokalet

 • • Tøm lokalet for udstyr

 • • Nedbring hurtigst muligt fugtigheden i lokaler og udstyr ved hjælp af affugtningsudstyr

 • • Alt porøst udstyr, som har været vådt mere end 48 timer, bør kasseres. Udstyret skal emballeres således, det ikke kan kontaminere omgivelserne

 • • Kasser udstyr der ikke kan redes

 • • Tør udstyr

 • • Udstyr, der kan genanvendes, rengøres og desinficeres:

  • • Varmedesinfektion af udstyr anbefales

  • • Alternativt rengøres udstyr med vand og sæbe og desinficeres efterfølgende med Actichlor Plus eller Wet Wipe klorklude

 • • Vask forurenede hårde, ikke absorberende overflader og udstyr af med vand og sæbe. Desinficer efterfølgende med Actichlor Plus eller Wet Wipe klorklude

 • • Efterfølgende kan rummet desinficeres med Glosair

 • • Tekstiler sendes til vask

 • • Kontroller og vurder sterile varer med hensyn til fugt. Hvis de sterile varer har været fugtige, skal de genbehandles eller kasseres

 • • Udskift filtre i ventilationskanaler.

 

Reference

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/vandskade