Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vandskade (8.16)

Generelt

Indtrængen af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser, skybrud eller rørskade kan kræve indsættelse af infektionshygiejniske foranstaltninger. Målet er at forebygge sygdomme i forbindelse med kontakt med forurenet vand, slam og skimmelsvamp.

Det indtrængende vand kan være forurenet med sygdomsfremkaldende mikroorganismer gennem udskillelser fra mennesker og dyr. Forureningsgraden vil være størst i kloakvand, i forhold til vand, der trænger ind via utætte tage/vinduer.

Skimmelsvamp gror bedst under fugtige, varme forhold (relativ fugtighed 75-85%). De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28o C. Risiko for udsættelse for svampesporer er størst 48 timer efter vandskaden. Skimmelsvamp kan give irritation samt allergi og anden overfølsomhed.

Symptomer på øvre luftvejsinfektion, influenza og mave-tarminfektion kan ses efter kontakt med forurenet vand og slam.

Personer med nedsat immunforsvar bør ikke deltage i oprydning eller rengøring.

 

Smittevej

Smitte kan ske ved indtagelse af forurenet vand/slam eller ved stænk eller sprøjt med forurenet vand/slam på slimhinder i næse, øjne og mund.

Smitte kan også ske ved inhalation af svampesporer gennem håndtering af fugtige genstande og ophold i fugtige rum.

 

Værnemidler

Forebyggelse af kontakt-, dråbe- og inhalationssmitte sker gennem anvendelse af

 • • Gummistøvler

 • • Medicinske éngangshandsker med langt skaft, der forebygger, at væske ike kan løbe ind i handsken. Vær obs. på mekanisk slitage og risiko for, at handskerne går i stykker. Ved arbejde med stor mekanisk slitage anvendes kraftige gummihandsker

 • • Maske med filtertype FFP3 eller FFP2 og beskyttelsesbriller

 • • Langærmet overtrækskittel

Efter endt arbejde

 • • Kasseres eller rengøres værnemidlerne

 • • Der udføres håndhygiejne

 • • Der tages bad og skiftes tøj umiddelbart efter arbejdet er færdigt. Forurenet tøj må ikke bæres i personalerum eller tages med hjem. Arbejdet må ikke udføres i privat tøj.

 

Forløb ved vandskade

 • • Kontakt Teknisk afdeling

  • • Teknisk afdeling informerer efterfølgende Infektionshygiejnen

 • • Anvend værnemidler inden kontakt med forureningen

 • • Eliminer eller begræns indtrængningen af vand

 • • Evakuer vandet fra lokalet

 • • Tøm lokalet for udstyr

 • • Nedbring hurtigst muligt fugtigheden i lokaler og udstyr ved hjælp af affugtningsudstyr

 • • Alt porøst udstyr, der kan absorbere væske, og som har været vådt mere end 48 timer, bør kasseres. Udstyret skal emballeres således, det ikke kan kontaminere omgivelserne

 • • Udstyr, der kan genanvendes, rengøres med vand og sæbe og desinficeres efterfølgende med Actichlor Plus eller Wet Wipe klorklude

 • • Varmedesinfektion af udstyr anbefales

 • • Vask forurenede hårde, ikke absorberende overflader og udstyr af med vand og sæbe. Desinficer efterfølgende med Actichlor Plus eller Wet Wipe klorklude

  • • Efterfølgende kan rummet desinficeres med Glosair

 • • Vask tekstiler ved 80o C i 10 minutter

 • • Behandl papirprodukter, f.eks. journaler, inden 48 timer

 • • Kontroller og vurder sterile varer med hensyn til fugt. Hvis de sterile varer har været fugtige, skal de genbehandles eller kasseres

 • • Udskift filtre i ventilationskanaler.

 

Reference

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/vandskade