Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi/TIA og kørekort

Formål

Kriterier for aftalen mellem behandlende læge og patient om at undlade bilkørsel i en nærmere vurderet periode på grund af apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA). Dette PRI-dokument er en orienterende sammenfatning. Til en mere detaljeret vurdering henvises til ”Vejledning om helbredskrav til kørekort, nr. 9693 af 31. juli 2017”.

Definition af begreber

Kørekort gruppe 1:

AM: (Stor knallert),

– A (motorcykel),

– B (alm. personbil),

– B/E (alm. personbil med anhænger) samt

– T/M (traktor/motorredskab).

Kørekort gruppe 2:

– C (lastbil),

– C/E (lastbil med anhænger),

– D (stor personbil (bus)),

– D/E (stor personbil (bus) med anhænger) samt

– B og D, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, dvs. betalende passagerer i

– erhverv B, (taxa)

– erhverv D, stor personbil (bus)

– samt godkendelse som kørelærer.

Beskrivelse

Tilladelsen til bilkørsel afhænger af patientens recidivrisiko og skal vurderes ud fra:

  • • EKG

  • • Ultralyd af halskar

  • • Risikofaktor ud fra SP-II – kriterierne

Risikovurdering

SP-II- kriterier

Aktuel apopleksi (ikke TCI)

2 point

Alder >70

2 point

Hypertension (BT > 140/90 mmHg)

1 point

Iskæmisk hjertesygdom

1 point

Tidligere apopleksi

3 point

Sukkersyge

3 point

Hjerteinsufficiens

3 point

 

1. Sværere apopleksi

Væsentligt handicap skal tilstrækkeligt rehabiliteres inden tilladelsen til bilkørsel vurderes. I tvivlstilfælde anbefales en vejledende helbredsmæssig køretest. I øvrigt gælder de samme regler som ved let apopleksi/TCI. Komplekse neurologiske symptomer med kognitive udfald kræver mindst 6 måneders kørselsforbud med efterfølgende vurdering af de kognitive funktioner. Forudsætningerne for genoptagelse af kørslen er, at risikofaktorerne er nøje kortlagt, og der er påbegyndt forebyggende behandling. Hvis lægen er i tvivl om køreevnen, bør der tages initiativ til at få gennemført en vejledende helbredsmæssig køretest (VHK).

2. Let apopleksi /TIA

  • DEFINITION: Ved let apopleksi forstås en apopleksi, hvor symptomerne er remitteret inden for en uge.

 

SP-II – kriterier

 

Anamnese/

EKG

 

Ultralyd halskar

Kørselsforbud

Gruppe 1

Gruppe 2

0-3 point

og

Ingen atrieflimren

og

Ingen symptomatisk stenose

0 mdr.

3 mdr.

6 mdr.

ved kørekort E-B og E-D, dvs erhvervsmæssig personbefordring

4-7 point

og/

eller

Atrieflimren

INR 2-3 i mindst 1 mdr.

og/

eller

> 50 % symptomatisk ICA stenose: Symptomfri mindst 1 mdr. efter TEA

3 mdr.*

6 mdr.

> 8 point

 

Ingen atrieflimren

og/

eller

> 50 % symptomatisk ICA stenose: Symptomfri uden TEA

6 mdr.

12 mdr.

 

 

Atrieflimren uden sufficient emboliprofylakse

 

 

permanent

permanent

 

*Ved apopleksi med atrieflimmer (hjerterytmeforstyrrelser), hvor patienten behandles med blodfortyndende medicin (AK-behandling), og der ikke er andre risikofaktorer uanset alder, bør der udstedes et kørselsforbud i tre måneder. AK-behandlingen skal være tilfredsstillende i mindst en måned, før kørselsforbuddet kan ophæves.

*Ved apopleksi med symptomgivende carotis-stenose på over 70 %, eventuelt hypertension (forhøjet blodtryk), men ingen andre risikofaktorer, bør der udstedes kørselsforbud indtil en måned efter carotisendarterektomi, dog tidligst tre måneder efter en apopleksi.

Dokumentation

Vurderingen dokumenteres i journalen, inkl. redegørelse for patientens accept.

Ansvar

Lægen, der udskriver patienten, er ansvarlig for at kørselsforbud og længden heraf er vurderet, og at patienten er informeret. Ved afvigelser skal de begrundes i patientens journal 

Referencer

Vejledning om helbredskrav til kørekort, nr. 9693 af 31. juli 2017”.