Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker og SOSU-assistenter der deltager i fysisk hjerterehabilitering – Aalborg Universitetshospital, Hobro

Beskrivelse

Det er sygeplejerskens opgave at deltage under træning, og at observere patienten. Hvis der opstår utilsigtede symptomer eller utryghed ved patienten, skal sygeplejersken tale med patienten. Sygeplejersken måler eventuelt BT og tilkalder lægeassistance; det vil sige ringer efter forvagten, hvis symptomerne vedholder, og ikke forsvinder ved hvile.

 

Sygeplejersken deltager i den fysiske træning med henblik på at observere patienten.

 

I løbet af træningen lægges der op til, at sygeplejersken kan henvende sig til patienten, og spørge ind til patientens situation. Patienten kan eventuelt også komme med forskellige spørgsmål, som besvares efter evne, eller patienten får besked til næste træning, hvis der er brug for at hente oplysninger i patientens journal eller eventuelt at konferere med en læge.

 

Ved eventuelt hjertestop bliver sygeplejersken ved patienten, og starter basal genoplivning, og fysioterapeuten (Fys 1) trykker på hjertestop-knappen eller ringer eventuelt 52112.

 

Rubensmaske forefindes ved hjertestarter. Hjertestarter forefindes i træningssalen på væggen til højre ved cyklerne.

 

I skabet længst til venstre forefindes:

  • • ”Bakke” med venflon, forfyldt NaCl-sprøjte, staseslange, venflonplaster

  • • BT-apparat, sygeplejersken skal sikre sig anvendelse af dette

  • • SAT-måler

  • • NTG-spray, som skal tjekkes den første mandag i måneden

 

Der er kommet krav om, at alle iskæmikere, der deltager på hjerteforløb, skal depressionsscreenes. Se bilag angående sygeplejerskens funktion i forhold til dette.

 

Fys 1: Kommer med Rubensmaske + iltbombe. Følg sygeplejerskens anvisninger.

 

Fys 2: Sørger for at få de andre patienter ud af lokalet og drage omsorg for dem.

 

Formål

At de sygeplejersker/SOSU-assistenter der deltager i fysisk hjerterehabilitering kender til deres funktion.