Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Toksoplasmose, kongenit

OBS. Screening på PKU-kort ophørt efter 2007!

Men ved mistanke om klinisk toksoplasmose kan behandling være relevant.

Behandlingsforslag:

 1. 1. Sygehusapotek kontaktes, miksturer kan fremstilles med kort varsel ved bestilling i åbningstiden.

 2. 2. Pyrimethaminmikstur (1mg/ml) 100 ml.
  Bolus 2 mg/kg, herefter 1 mg/kg max 25 mg/dag.
  Sulfadiazinmikstur (50 mg/ml) 100 ml.
  50-100 mg/kg/dag fordelt på 2 doser.
  Folinsyre (Leukovorin) tabletter á 15 mg.
  7,5 mg 2 gange per uge.
  Trombocyt- og leukocytkontrol ugentligt under behandlingen.

 3. 3. Hvis tegn til aktiv CNS-affektion (meningit, kramper m.m.) eller aktiv choriorenitis
  Prednisolontabletter 1-2 mg/kg.
  Aftrappes, når choriorenitten blegner, oftest efter 3 uger.

Bilag:

Zoologisk resumé, relevant rådgivning om infektionsforebyggelse.

Ca. 20 % af alle fertile kvinder er tidligere smittet og derfor immune for toksoplasmose. Man er herefter vært for levende vævscyster (ligger typisk i muskulaturen), der dog ved ”reaktivering” straks slås ned af det kompetente immunforsvar. Ved immunsupression vil påvirkningen af kroppens immunitet trods tidligere infektion bevirke fornyet risiko for fosteret.

Parasittens livscyklus er afhængig af kønnet formering i kattens tarm. Katten er typisk syg et par uger. I denne tid udskiller den millioner af oocyster. Disse er først infektiøse efter sporulering på 2-3 døgn. Dette er begrundelsen for at kattebakker skal tømmes og skoldes dagligt – dog ikke af den gravide.
Immuniteten hos katten aftager efter 5-6 år. Ved ”boosting” kan forbigående lette recidiver ses med kontamineret faeces.

Alle pattedyr kan smittes på 2 (kødædere 3) måder:

 1. 1. Transplacentært

 2. 2. Ved indtagelse af oocyster.
  Indtages via overfladen på f.eks. grøntsager og græs eller passage fra ”kontamineret hånd” til mund.

Får smittes let. Risikoen fra svinekød er aftaget væsentligt de sidste 30 år. Køer og fjerkræ smittes, men får meget få vævscyster. Harer der smittes dør og harer fra jagter er således forventeligt ikke inficeret – paradoksalt i forhold til sygdommens danske navn ”haresyge”.

I de uger kattefaeces er inficeret kan oocysterne let spredes over et stort geografisk område. Når ooscysten har sporolieret sig er den modstandsdygtig, både overfor flere ugers udtørring og hård frost (overlever typisk flere måneder).

Grøntsager skal vaskes grundigt – og husk god håndhygiejne, især efter kontakt med jord, sand og lignende, hvor der findes katte.

 1. 3. Ved indtagelse af cysteinficeret kød. Giver den mest virulente infektion.
  Derfor: Kød skal gennemsteges – smag ikke på råt kød. Dræb cysterne ved frysning til -18 grader C i mere end én uge.