Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af akutte patienter fra Fertilitetsklinikken til gynækologiske afdelinger i Region Nordjylland

 

 

Formål

- At sikre korrekt viderebehandling så hurtigt som muligt.

 

 

Definition af begreber

Akut patient:

-

Patient, der i forløbet af sin fertilitetsbehandling oplever hændelser , der kræver akut- subakut opfølgning og/eller behandling på andre gynækologiske afsnit i region Nordjylland.

Tidlige graviditetskomplikationer:

-

Abortus imminens

-

Abortus inhibitus

-

Extrauterin graviditet.

 

 

 

Beskrivelse

En patient, der oplever svære bivirkninger til behandlingen (OHSS (ovarielt hyperstimulationssyndrom)) eller oplever tegn til tidlige graviditetskomplikationer (blødning eller underlivssmerter), henvender sig som regel primært til læger og sygeplejersker på Fertilitetsklinikken.

Her bliver hun tilset hurtigst muligt, og hvis tilstanden kræver det, visiteres hun til indlæggelse på Aalborg Sygehus eller Sygehus Vendsyssel.

Hvis det under telefonkonsultation vurderes, at umiddelbar indlæggelse er påkrævet, visiteres patienten telefonisk til den nærmeste gynækologiske afdeling.

 

På Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus, kontaktes den læge, der har akutstuen, via personsøger 406.

På Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel kontaktes forvagten på tlf. 4 2302.