Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesiapparat Primus® fra Dräger – kontrol og rengøring i TV-, O-, A-, H-, K-, Hobro og Farsø anæstesi

Beskrivelse1

Tjekliste1

Sikkerheds tjek af anæstesiapparater1

Selv-test1

Lækage-test2

Dagligt tjek af anæstesiapparatur2

Rengøring og vedligeholdelse af anæstesiapparatur3

Klargøring mellem hver patient3

Daglig slutrengøring4

Øvrig rengøring og vedligeholdelse4

Definition af begreber4

Formål4

Referencer4

Beskrivelse

Tjekliste

Sikkerheds tjek af anæstesiapparater
 • • Anæstesiapparaterne service-tjekkes en gang årligt hos Medikoteknisk Afdeling i henhold til leverandørens anbefalinger og garantikrav.

Vedrørende fordamper til anæstesigasser

 • • Der er påmonteret fordamper til anæstesigasser på samtlige anæstesiapparater.
  Fordamperne service-tjekkes en gang årligt hos Medikoteknisk Afdeling.

Vedrørende elektronisk udstyr tilkoblet stikdåsen på bagsiden af anæstesiapparatet

 • • Ifølge Medikoteknisk Afdeling skal der minimeres i forhold til at tilkoble elektronisk udstyr i stikdåsen på bagsiden af anæstesiapparatet.

 • • Det tilstræbes, at hver afsnit i samarbejde med Medikoteknisk Afdeling udarbejder en standardopsætning for hvilket elektronisk udstyr, der må tilkobles i stikdåsen på bagsiden af anæstesiapparatet.

Selv-test

Der udføres følgende selv-test på anæstesiapparaterne af anæstesisygeplejerske/ anæstesilæge

 • • Selv-test (5 minutter) Mekanisk- og elektronisk test udføres dagligt, inden den første anæstesi.
  Dokumenteres efter afsnittets procedure.

 • • Mekanisk- og elektronisk test (selvtest = 5 minutter) efter reparation og årligt eftersyn. Dokumenteres efter afsnittes procedure.

 • • Mekanisk- og elektronisk test (selvtest = 5 minutter) udføres efter adskillelse og vask af anæstesiapparatet. Dokumenteres efter afsnittes procedure.

 • • Tjek lækagens størrelse (maks. op til 150 ml)

 • • Tjek af sug.

Lækage-test
 • • Lækagetest (30 sekunder) udføres mellem hver anæstesi i det samme døgn. Lækagetest udføres af anæstesisygeplejerske/kan udføres af sygehjælper/social- og sundhedsassistent, der er oplært til det.

 • • Tjek lækagens størrelse (maks. op til 150 ml)

Dagligt tjek af anæstesiapparatur
 • • Apparatet Primus® er rengjort og opfyldt.

 • • Tilslut strømforsyning i supernødstik.

 • • Tilslut gasforsyning fra udtag i søjlen.

 • • Tænd for apparatet.

 • • Under opstartsfasen (ca. 35 sekunder) tester apparatet interne lagre, højtalere, indlæser software med mere.

 • • Skærmbillede med CHECK LISTE fremkommer – følg denne:

 • GASFORSYNING

 • ✓ Tryk i centralforsyning – ilt og air (trykværdi 2,7 – 6,9 bar)

 • ✓ Afprøv iltflush

 • ✓ Åbn ilt nødfunktion

 • FORDAMPERE

 • ✓ Korrekt låst og i position

 • ✓ Indstillet på 0

 • ✓ Niveau OK

 • ✓ Sikkerhedspåfyldning lukket

 • VENTILATIONSSYSTEM

 • ✓ Komplet (ventilationsslanger trukket ud til ønsket længde, Viro-bakteriefilter og gassamplerslange monteret)

 • ✓ Korrekt tilsluttet

 • ✓ Absorberkalk OK

 • ✓ Gasafkast tilsluttet, og flow justeret (grønne kugle skal svæve)

 • DIVERSE TJEK

 • ✓ Niveau i vandfælde under markering (kan tømmes ved hjælp af sprøjte)

 • ✓ Sug OK

 • ✓ Ventilationspose OK

 • ✓ Separat iltflowmeter på siden OK

 • KLAR TIL SELVTEST

 • ✓ Indstil APL-ventil i positionen MAN og 30 mbar

 • ✓ Luk for Y-stykket (sat fast på konusen)

 • ✓ Sampleslange tilsluttet korrekt

 • ✓ Luk ilt nødfunktion

 • • Tryk på drejehjul for at starte SELV-TEST

Apparatet Primus gennemfører primært de automatiske tests og handlinger, der vises på skærmen.

Selvtestens forløb vises via søjlediagrammer.

Uret viser hvilket punkt, der testes i øjeblikket.

Hvis apparatet under selvtest finder en fejl, afbrydes testen, og dette symboliseres ved et udråbstegn.

Fejlfunktionerne, konstateret ved selvtest, og et meddelelsesvindue med oplysninger om afhjælpning af fejl vises på skærmen.

Funktioner, som fremhæves med gult kan bekræftes med skærmtasten ”accepter”, som fx svigt af højtaler. Apparatet starter uden denne funktion.

 • TESTRESULTETERNE VISES I FORSKELLIGE SIGNALFARVER

GRØN: Test udført (tjek lækagens størrelse maksimalt 150 ml ifølge manual for anæstesiapparat Primus® fra Dräger).

GUL: Apparatet kan tages i brug, selvom det kun er begrænset funktionsdygtigt.

RØD: Testen skal gentages, funktionsfejl, drift ikke mulig eller ikke tilladt. Testen kan ikke længere afbrydes.

Efter selv-testen skifter apparatet Primus® skærmbillede til STAND BY.

 • • Sæt APL-ventil på spontan.

 • • Dokumenter test af apparatet Primus på anæstesiskemaet.

Rengøring og vedligeholdelse af anæstesiapparatur

 • • Alle flader på anæstesiapparatet aftørres om morgenen med Wet Wipe-serviet/Wet Wipe med ethanol, skærmen på monitoren aftørres ikke med ethanolserviet.

Klargøring mellem hver patient
 • • Anæstesiapparats overflader og monitoreringsledninger aftørres med Wet Wipe-serviet Wet Wipe med ethanol.

 • • Skiftning af patientsystemet/respiratorslangerne mellem hver patient: Ved kortvarig anæstesi, hvor der ikke er synlig forurening på respiratorslangerne, og hvor det ikke er praktisk muligt at skifte dem mellem hver patient, kan det ifølge Infektionshygiejnen accepteres at aftørre respiratorslangerne med Wet Wipe-serviet/Wet Wipe med ethanol, og de kan genanvendes. Den enkelte anæstesisygeplejerske vurderer, om respiratorslangerne kan genanvendes.

 • • Respiratorslangerne skal skiftes efter længerevarende anæstesier og skiftes mindst en gang dagligt.

 • • Ventilationspose, Viro-bakterifilter og maske skiftes mellem hver patient.

 • • Engangssug: Brugte sugeslanger (sugeslangen mellem sugepose og patient) og sugekrus skiftes mellem hver patient. Ifølge Infektionshygiejnen må engangssugepose skiftes en gang i døgnet, eller når den er fyldt.

 • • Gassample-slange aftørres mellem hver patient, skal skiftes ved synlig forurening.

Daglig slutrengøring
 • • Alle flader på anæstesiapparatet aftørres morgen med Wet Wipe-serviet/Wet Wipe med ethanol forud for anæstesi og ved daglig slutrengøring på OP- og undersøgelsesstue.

 • • Gassample-slange skiftes dagligt.

 • • Opfyldning i anæstesiapparatets skuffe efter afsnittes standarder.

Øvrig rengøring og vedligeholdelse
 • • Vask af respiratorkassetten og hele anæstesiapparatet hver sjette måned udføres af anæstesipersonale. Se bilag.

 • Respiratorkasseten vaskes i maskine i skyllerummet.

 • Lufttørres og afkøles

 • Flow-sensor nedsættes nænsomt i hospitalssprit i 2 minutter – lufttørres

 • • Vandfælden skiftes hver måned og tømmes, når vandsøjlen er ved markering (ved skift skrives dags dato).

 • • Flow-sensorer udskiftes, når det ikke længere er muligt at kalibrere eller ved en fejlmeddelelse.

 • • Absorber skiftes når Insp-CO2 (genåndingen) er over 0,7 kiloPascal (kPa).

Øvrig vedligeholdelse varetages af firmaet Dräger/Teknisk Afdeling ved service en gang årligt.

Definition af begreber

Selv-test: Mekanisk- og elektronisk test på 5 minutter foretages dagligt, inden den første anæstesi.

Lækage-test: Test på 30 sekunder, foretages forud for anæstesi mellem hver patient i samme døgn.

Formål

Sikkerhedstjek, kontrol og rengøring af anæstesiapparater i Klinik Anæstesi, der er af mærket Primus® fra Dräger.