Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyresygdom og graviditet

 

Graviditet og nyresygdom generelt1

Graviditet efter nyretransplantation1

Nyresygdom udviklet under graviditet2

 

 

Vi har fire problemer med ”nyresygdom” i relation til graviditet. 1. Hypertension i forbindelse med graviditet og amning (se hypertension og graviditet). 2. Graviditet hos egentlig nyresyge. 3. Graviditet efter nyretransplantation. 4. Nyresygdom udviklet under graviditet. I følgende gives nogle hovedpunkter som hjælp, hvis du skulle støde på kliniske problemstillinger vedr. nyrer og graviditet.

 

Graviditet og nyresygdom generelt

 • • Fertitiliteten aftager med graden af nyreinsufficiens. Graviditet under dialyse ses næsten aldrig.

 • • Ved nedsat nyrefunktion, især S-Kreatinin > 200 umol/l, øges risikoen for hurtigere progression til uræmi. Normalt fraråder vi graviditet i denne situation.

 • • Nogle nyresygdomme er forbundet med større risiko end andre, især lupus-nefrit.

 • • Proteinuri forværres hos halvdelen.

 • • Hypertension forværres hos en fjerdedel.

 • • Ved et diast. BT på 105 mmHg er der 10 gange øget risiko for fosterdød.

 • • Nedsat nyrefunktion medfører betydeligt forøget risiko for præeklampsi (diagnosen dog vanskeligere pga. præeksisterende hypertension/proteinuri).

 • • Ved S-Creatinin over normalområde er risiko for præmatur fødsel ca. 60% (normalt 10%).

 

Graviditet efter nyretransplantation

 • • Fertilitet normaliseres efter vellykket nyretransplantation.

 • • Vi råder ptt. til at vente med graviditet til situationen er stabil 1 år efter transplantationen.

 • • Ved et S-Kreatinin under 200 umol/l er der kun let øget risiko for både mor og barn ved en graviditet. Situationen er som for nyresyge med tilsvarende kreatinin-niveau.

 • • Der er ingen større problemer med prednisolon og azathioprin. Cyklosporin og tacrolimus er ikke helt afklarede, mens andre immunosuppressiva bør undgås (bl.a. mykofenolat og sirolimus).

 • • Vaginal fødsel er ofte mulig.

 • • Skejby Sygehus accepterer amning, trods immunosuppression. Ifølge andre, bl.a. lægemiddelkataloget, er amning kontraindiceret ved behandling med azathioprin, cyklosporin og tacrolimus.

Nyresygdom udviklet under graviditet

Præeklampsi defineres som hypertension og proteinuri udviklet efter 20. graviditetsuge. Fra et nefrologisk synspunkt er der følgende problemer:

Patienten med kendt nyresygdom/hypertension

Her stilles diagnosen præeklampsi således. Ved hypertension, når der tilkommer proteinuri. Ved kendt nyresygdom med hypertension og proteinuri, hvis BT øger til >160/110 eller proteinurien øger kraftigt, begge dele efter 20. uge. Graviditet som sådan vil øge proteinuri ved nyresygdom, men det indtræffer tidligt.

Er det ikke præeklamsi men udbrud/forværring af nyresygdom?

For præeklampsi/HELLP taler: Debut efter 20. uge, hæmmet fostertilvækst, trombopeni, ALAT-stigning. Førstegangsfødende.

For glomerulonefrit taler: urinmikr. med kornede cylindre, lavt komplement ved SLE, positiv serologi ved sekundær glomerulonefrit.

Ved persisterende proteinuri efter ”præeklampsi” venter vi typisk med nyrebiopsi til mindst 3 måneder postpartum. Er proteinurien i denne periode tydeligt aftagende følger vi fortsat uden nyrebiopsi op til et år postpartum. Erfaringsmæssigt kan graviditetsassocieret proteinuri persistere meget længe.