Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tuberkulose

Formål

 • • At plejepersonalet yder en ensartet pleje og behandling til børn med tuberkulose

 • • At plejepersonalet ved hvor og hvordan børn skal tuberkulosetestes

Definition af begreber

 • • Tuberkulose skyldes en mycobarkterie, der kan ramme mange organer, men det er kun lungetuberkulosen, som er smittefarlig. En ubehandlet tuberkulose smitter gennem ekspektorat

 • • Raske personer er meget lidt modtagelige for smitten, men hvis man er svækket i forvejen, smittes man lettere

 • • Små børn er mere modtagelige for at blive smittet med lungetuberkulose, men smitter sjældent andre

Beskrivelse

 • • Symptomer på lungetuberkulose hos børn: Hoste, vægttab, nattesved, opspyt og træthed

 • • Symptomer på lungetuberkulose hos små børn: Dårlig trivsel, feber, træthed og hoste

 • • I Danmark har man ikke siden 1974 vaccineret børn rutinemæssigt for tuberkulose, fordi sygdommen nu er så sjælden

 • • Skal børn testes for tuberkulose foretages der en Manatoux-test. Børneafdelingens læge vil henvise til Lungemedicinsk afdeling, som foretager mantouxen. Proceuren foregår på lungemedicinsk afdeling med mindre andet aftales

Mantoux-test

 • • En Mantoux-test er en hudprøve, hvor der sprøjtes tuberkulin ind intradermalt

 • • Resultatet kan aflæses ca. 3 døgn efter injektion og viser sig som et lille rødt eksem

 • • Svaret aflæses hos lungemedicinerne

 • • Indtil svaret foreligger, kan barnet, hvis det er friskt, være i eget hjem

Ekspektoratprøve

 • • Lægen vurderer, om der ud over en mantoux-test også skal tage en ekspektoratprøve

 • • Prøve for ekspektorat hos små børn: Små børn synker deres opspyt. For at få prøvemateriale, vil det derfor være nødvendigt at lægge en sonde og foretage ventrikelskylning (se senere)

 • • Prøve for ekspektorat hos større børn: Større børn kan godt hoste ekspektorat op. Dette gøres oftest lettest om morgenen. Ekspektoratet spyttes ned i et af de grå bægre med gult låg (ligger i grønt skyllerum) og lægges i en plasticpose med lynlåslukning

Ønsket analyse af ekspektorat

 • • Til mikroskopi for TB: Grå rekvisition til KMA i Aalborg. Prøven mærkes med stregkode. KMA udfører prøven mandag, onsdag og fredag med mindre der ønskes en hasteprøve. KMA anbefaler, at man altid også sender:

 • • Til mikroskopi, dyrkning, resistensbestemmelse og DNA-subtyping på SSI: Blanket nr. 1 ”Bakterier” (orange kant) til SSI udfyldes. Prøveglas mærkes med patientlabel samt stregkode. Prøven opbevares på køl indtil afsendelse (hurtigst muligt) med postvæsenet

Ventrikelskylning

 • • Prøvetagning: Opsaml prøver tidligt om morgenen i 3 på hinanden følgende dage efter faste. En steril sonde føres gennem munden ned i ventriklen. 200 – 300 ml sterilt vand (mindre hos børn) hældes gennem slangen ved hjælp af tragt. Det er vigtigt, at der stadig er vand i slangen. Ventriklen skylles et par gange ved hævertvirkning eller med stor sprøjte, hvorefter skyllevandet opsamles

 • • Prøvemængde: Op til 200 ml, mindre fra børn (ned til 10 ml)

 • • Prøvebeholder: SSI flaske mærket ”TB, ventrikel” emballeret i tilhørende æske

 • • Forsendelse: Hurtig forsendelse anbefales (Ref: SSI)

Behandling af tuberkulose:

 • • Tuberkulose behandles med peroral antibiotika

Infektionshygiejniske forholdsregler

 • • Laboratorierekvisitioner til prøvetagning for TB skal smittemærkes

 • • Kommer der prøvemateriale på ydersiden af prøvebeholderen, skal det aftørres med en 1 % Virkonopløsning eller tilsvarende

 • • Se i øvrigt retningslinje fra Infektionshygiejnisk afsnit, Region Nordjylland: 4.3 Isolation af patient med tuberkulose

Referencer

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk

Laboratorievejledningen, Region Nordjylland Ekspektorat, mikroskopi for TB