Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af hjertestop barn 0-15 år på Børneafdelingen- sygepleje

 

Der henvises til Aalborg Universitets Hospitals:

fælles regionale hjertestopinstruks

Indhold

Håndtering af hjertestop barn 0-15 år på Børneafdelingen - sygepleje1

Definition af begreber1

Formål1

Beskrivelse1

Referencer2

 

 

Definition af begreber

Barn: Barn udskrevet fra fødegangen ( 2 timer gammel) - ca. 15 år

Barn med hjertestop: Bevidstløst barn, uden puls og respiration.

Hvor: Børne modtagelse, Dag og Døgn afsnit, B11 og Barsels Hotel.

 

Formål

At sikre ensartet og hurtig indsats ved hjertestop, hvilket øger barnets mulighed for overlevelse uden varige men.

 

Beskrivelse

 

 • • Ved hjertestop: Kald eller aktiver klokkesnoren.

 • • Meld hjertestop

 • • Ring 22011 som aktiverer hjertestopholdet.

 • • Teamet kommer hurtigst muligt.

 • • Angiv dit navn, hvilken afdeling og stue du

 • • ringer om hjælp til.

 • • Angiv barnets alder og tilstand.

 

 

Hjertestopholdet (børn

 • • Anæstesilæge

 • • Anæstesisygeplejerske medbringer intubationsudstyr og anæstesimedicin

 • • Vagthavende pædiater

 • • Bioanalytiker

 • • Portør som medbringer DC converter

OBS Neonatologisk bagvagt kan tilkaldes ved behov på 88-304

 

Tæl højt så I kan koordinere hjertemassage og ventilation

 

Find afsnittets akutvogn og hjertestarter

Iværksæt basal genoplivning:

 • • Noter tidspunkt

 • • Skab frie luftveje og undersøg herefter om der er normal respiration.

 • • Hvis ja: Vedligehold frie luftveje.

 • • Hvis nej: Giv 5 indblæsninger og vurder om barnet fortsat er bevidstløs og uden tegn på cirkulation.

 • • Hvis ja: Påbegynd hjertemassage med 15 kompressioner (100-120 kompressioner/minut) efterfulgt af 2 indblæsninger (15/2), som fortsættes indtil hjertestopholdet ankommer.

 • • Hvis nej: Vedligehold frie luftveje og fortsæt ventilation.

 • • Hjertemassage ophører så snart barnet har puls.

Når hjertestopholdet kommer, overtager de opgaver og kommando i samarbejde med vagthavende pædiatere.

   • •  Aftal samarbejde, så alle kender deres ansvar og opgaver.

   • • Anæstesiolog har ansvar for håndtering af barnets luftveje.

   • • Pædiater har ansvar for anlæggelse af i.v. adgang og medicin ordination.

   • • Anæstesisygeplejerske har ansvar for at trække medicin op og registrere

medicinindgift. Kan hjælpe med anlæggelse af i.v. adgang.

   • • Pædiatrisk sygeplejerske er primær ved barn og forældre, kan hjælpe med medicinregistrering.

Avanceret genoplivning gøres iflg. Actioncard ved hjertestop - Børn ASN

Forældre

Kan være til stede, men kan have brug for at forlade stuen.

Det kan være nødvendigt at bede forældrene forlade stuen, hvis de forhindrer arbejdets udførsel.

Ideelt er der en medarbejder, der drager omsorg for forældrene.

 

 

Referencer

 

 • • Supplerende aftale for Aalborg Nord AalborgUH Nord

 • • Danske råd for genoplivning: www.genoplivning.dk

 • • European Resuscitation Counsil Guidelines for Resuscitation 2015:

http://www.cprguidelines.eu/assets/downloads/guidelines/S0300-9572_15_00340-8_main.pdf?

 • • ILCOR Guidelines 2015

Basis

https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/paediatric-basic-life-support/

Avanceret

https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/paediatric-advanced-life-support/

 

   • • 

 

 

   • •