Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af ultralydsvasker

 

Formål

At ultralydsvaskeren anvendes korrekt og kan betjenes af alle i personalegruppen

 

 

Definition af begreber

Ultralydsvaskeren: Firkantet vaskeenhed, der står under bordet i urent skyllerum på Sterilcentralen.

 

Beskrivelse

 

Weekend vagt:

 • Kom 2 dl Rainbo sæbe i karret - 7 pump af dunken Rainbo

 • fyld karret med vand fra hanen op til kanten indvendig i karret

 • vandet må stå i karret i 24 timer, herefter skal vandet skiftes.

Hverdag:

Til hverdag er der vand og sæbe i ultralydsvaskeren.

 

Opstart:

 • Tænd for ultralydsvaskeren ved kontakt

 • Der står nu 03 i displayet, med lys udfor MIN

 • Tryk på pil ^ til der står 05

 • Tryk på SET-knap til gul lampe lyser udfor T/C

 • Der blinker nu 50 i displayet

 • Tryk på pil ned til der står 30

 • Tryk 1 gang til på SET-knappen, og der står nu et tal, der viser karrets temperatur på nuværende tidspunkt

 • Tryk på knappen Heat, grøn lampe vil lyse udfor heat - karret opvarmes nu til 30 grader

 • Når temperaturen er på 30 grader kan ultralydsvaskeren bruges.

 • Ultralydsvaskeren starter sin proces ved at trykke på US knappen og kører de valgte 5 min. Stopper automatisk.

 • Herefter skal instrumenterne i vaskemaskinen

 • Tryk på kontakten, for at slukke maskinen

 • Tryk på US knappen for at afbryde vaskeprocessen, hvis der skal mere i ultralydsvaskeren.

 

 

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland www.Infektionshygiejne.rn.dk