Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Definition

Nekrotiserende bløddelsinfektioner er sjældne, men alvorlige og hurtigt progredierende infektioner i bløddele med nekrotisk komponent. Tilstanden kan forårsages af monomikrobiel (overvejende β-hæmolytiske streptokokker) eller polymikrobiel infektion.

Under betegnelsen nekrotiserende bløddelsinfektioner hører: Nekrotiserende fasciit/ streptokokgangræn, synergistisk nekrotiserende cellulitis og gasgangræn.

Diagnose

Diagnosen er vanskelig at stille klinisk tidligt i forløbet, men må mistænkes ved kraftig lokal smerte, som står i misforhold til de få eller helt manglende lokale objektive fund.

Trecifret CRP-forhøjelse er et tidligt markant fund. På ekstremiteterne er differentialdiagnosen især dyb venetrombose. Ultralydsundersøgelse, CT- og MR-scanning kan være nyttige, men normale fund sv.t. subkutant væv, fascie og muskulatur udelukker ikke diagnosen.

Diagnosen kan kun definitivt bekræftes/afkræftes ved kirurgisk inspektion af vævene.

Mikrobiologisk diagnostik

Akut mikroskopi af vævsbiopsier viser nekrose typisk uden leukocytinfiltration. Bakteriemorfologi kan være indikativ for ætiologien, men skal fortolkes med varsomhed.

Dyrkning af materiale sker efter forskrift (Dyrkning af diverse podninger).

Behandling

Tidlig kirurgisk intervention med radikal resektion af nekrotisk væv og ofte gentagne opfølgende revisioner er afgørende for prognosen.

Empirisk antibiotisk behandling til nekrotiserende bløddelsinfektioner:

 

 

i/v clindamycin 600 mg x 3

i/v piperacillin/tazobactam (Tazocin®) 4 g x 4

 

Efter mikrobiologisk svar:

 

β- hæmolytiske streptokokker (nekrotiserende fasciitis/ streptokokgangræn):

i/v penicillin G 3 g (5MIE) x 4

i/v clindamycin 600 mg x 3

eventuelt i/v humant Immunglobulin G 25 g/døgn i 3 dage

 

Polymikrobiel infektion inkl. anaerobe bakterier (synergistisk gangræn/ nekrotiserende cellulitis)

 

 

Behandles i overensstemmelse med identifikation og resistensbestemmelse.

 

Clostridium spp. hyppigst C. perfringens s. C. septicum (gasgangræn/ myonekrose),:

 

 

i/v penicillin G 3 g (5MIE) x 4

i/v metronidazol 500 mg x 2

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarighed afhænger af kirurgisk status. Antibiotika er indiceret, indtil patienten er kirurgisk saneret, dog minimum 10 døgn.

Supplerende behandling

Hyperbar iltbehandling (HBO)

Patienter med nekrotiserende bløddelsinfektion vurderes i anæstesiologisk regi med henblik på hyperbar iltbehandling (1,8 atmosfæres tryk), som i Danmark kun tilbydes på Rigshospitalet. Den bakteriologiske diagnose indgår ikke i indikationsstillingen.

 

Afgivelse af svar vedr. patienter overflyttet til Rigshospitalet:

Svar gives telefonisk (tlf. 35 45 14 13) til vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, RH, inden for åbningstiden (hverdage 08.00-15.00, lørdag, søn- og helligdage 08.00-12.00)

Hvis særlige forhold taler for det, kan svar faxes til (0) 35 45 64 12. Ellers henvises til MiBa, hvor opdaterede svar bliver tilgængelige løbende.

Referencer

Anaya DA, Dellinger EP. Necrotizing soft-tissue infection: diagnosis and management. Clin Infect Dis 2007; 44:705-10.

Brook I. Microbiology and management of soft tissue and muscle infections. Int J Surg 2008; 6:328-38.

Bellapianta JM, Ljungquist K, Tobin E, Uhl R. Necrotizing fasciitis. J Am Acad Orthop Surg 2009; 17:174-82.

Sarani B, Strong M, Pascual J, Schwab CW. Necrotizing fasciitis: current concepts and review of the literature. J Am Coll Surg 2009; 208:279-88.

Skovsen AP, Bonde J, Andersen JS, Jansen EC, Tvede M. Nekrotiserende fasciitis. Ugeskr Læger 2010; 172:440-4.