Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vask af akut sår i operationsfelt på Operationsgangen i Hjørring

 

Beskrivelse

Fremgangsmåden anvendes, hvor akutte/traumatiske sår er en del af operationsfeltet, som ikke er sterilt vasket i Skadestuen. Dette vil fremgå af skadeark, sygeplejejournal eller patientjournal.

 

Fremstilling ved steril afvask

 • • sterile vaskefade med svampe

 • • flydende sæbe med pH mellem 4,5–5,7

 • • isotonisk NaCl skyllevæske

 • • steril neglebørste og neglerenser

 • • eventuelt håndrens, negleklipper og pincet

 • • sterile handsker

Procedure ved steril afvask

Hvis der anvendes Swarfega for at fjerne maskinolie, skal dette foregå på tør hud og med tør svamp, inden vask med sæbe og vand påbegyndes.

 • • der udpakkes sterilt.

 • • operationsfeltet vaskes 2 x 3 minutter i lunkent postevand tilsat sæbe. Mellem hver vask skylles der med isotonisk NaCl.

 • • der vaskes centralt og udad. Svampen anvendes kun en gang, må ikke dyppes i vandet igen.

 • • pincet til fjernelse af fremmedlegemer samt negleklipper og renser anvendes under første hold vand.

 • • til slut skylles grundigt med rigeligt isotonisk NaCl.

 • • efter afvask lægges det afvaskede på sterilt afdækningsstykke, indtil huddesinfektion påbegyndes.

 

Definition af begreber

Akut sår: Sår, der opstår pludseligt.

Traumatiske sår: Snitsår, bidsår, stiksår, sønderrivningssår, skudsår, kvæstningssår og afrivningssår.

Swarfega: Håndrensegel til afrensning af olie, fedt, tjære, maling og snavs fra huden.

Sæbe: Skal være flydende, da det er lettere at skylle ud af såret. Ved fast sæbe er der risiko for sæberester i såret (Gottrup s. 90).

Sæbe bruges først og fremmest som rengøringsmiddel, da sæbemolekylerne med lethed hæfter sig til både fedt, olie og vand. Selvom fedt normalt vil klæbe til hud eller stof, kan sæbemolekylerne hæfte sig på det som et slags ”håndtag”, der gør det lettere for vandet at trænge ind og skylle fedtet bort. Sæbens ”fedt-del” opløser snavs og olier, mens den ioniserede del gør dem opløselige i vand. Ved maskinolie kan der anvendes Swarfega.

 

Formål

 • • at fjerne fremmedlegemer, vævsrester og sårsekreter fra operationsfelt med akut/traumatisk sår

 • • at mindske risikoen for sårinfektion

 

Referencer

Gottrup F, Karlsmark T. SÅR baggrund, diagnose og behandling. Munksgaard;2. udgave:90. 

Wikipedia, Sæbe

Sygeplejebogen 2. Infektionsforebyggelse og sygepleje til patienter med infektionssygdomme. 2. del kapitel 33.

Sårinfektioner, præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse. Ugeskrift for Læger 2007;169(48):4150.

Infektionshygiejnen; retningslinie Opdækning, desinfektion og afdækning til operation (6.5 sprit), Præoperative retningslinjer (6.1 sæbe).

Lindholm C. Sår. Gads Forlag. 2005; 1.udgave:17.