Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftaler vedrørende pakkeforløb mellem Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Aftale gældende for kræftpakkeforløb for kræft i hhv. prostata og urinveje.

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Pakkeforløb for hhv kræft i prostata og urinveje” anbefales, at patienter får svar på undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer. For at sikre dette, er følgende aftaler indgået mellem Urologisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling.

 

Vedrørende rekvirering af undersøgelser

Ofte vil patienten være i Urologisk Afdeling, når undersøgelserne ordineres.

 

Det er muligt at få en kombinationstid (kombi-tid) til knoglescintigrafi og CT-TAB til prostatacancer-ptt, således at disse to undersøgelser kan blive udført samme dag.

 

Undersøgelsesdatoer for knoglescintigrafi, renografi, GFR, GFR med renografi, PET-CT og ”kombi-tid” kan fås på ordinationstidspunktet. Alle undersøgelserne pånær GFR med renografi præbookes som standard af Urologisk forløbskoordinator.

 

Såfremt patienten skal både til PET-CT og GFR/Renografi med GFR, skal PET-CT udføres sidst, ellers skal der være minimun være to hele døgn imellem undersøgelserne. Dette skyldes at sporstoffet fra PET-CT forstyrrer GFR-målingen.

 

Alternativt kan Nuklearmedicinsk Afdeling kan kontaktes for tid. Nuklearmedicinsk Afdeling kan kontaktes på telefon 65502 for renografi, GFR, renografi med GFR, knoglescintigrafi og kombi-tid i tidsrummet 8.00 til 15.00, og der aftales tidspunkt for undersøgelsen. Nuklearmed.afd. kan kontaktes på telefon 65510 for hjælp til booking af PET-CT. Patienten kan oplyses om tiderne inden Urologisk Afdeling forlades.

 

Hvis patienten har Eboks, afsendes indkaldesesbrevet med diverse bilag af den afdeling der har booket tiderne. Såfremt patienten ikke har Eboks, udleverer urologisk afdeling undersøgelsestid og undersøgelsesinformation, og relevante bilag (HUSK-bilag og rettighedsbilag) som udskrives fra PDFcentret. Patientinformation om de enkelte undersøgelser udskrives fra PDF-centret af urologisk afdeling.

 

Såfremt patienten ikke befinder sig i urologisk afdeling på ordinationstidspunktet, aftales med Urologisk forløbskordinator/sekretæren på Nuklearmedicinsk afdeling pr. tlf., hvorledes patienten informeres om undersøgelsestidspunkt og eventuelle forberedelser.

 

Der skrives elektronisk henvisning (WebPAS). På denne anføres den undersøgelsesdato og det klokkeslæt, der er booket af Urologisk forløbskoordinator/givet pr. telefon af Nuklearmedinsk Afdeling. Såfremt det er en kombi-tid (CT-TAB+knoglescintigrafi) skal dette ligeledes fremgå af henvisningen, som skal sendes til både Nuklearmedicinsk Afd og Radiologisk Afd.

 

For PSMA-PET-CT skal henvisningen først visiteres på Nuklearmedicinsk Afdeling, som herefter indkalder patienten.

 

Såfremt det er muligt påføres henvisninger dato og klokkeslæt for hvornår svaret ønskes klar (fx til MDT, ambulant svartid el.lign).

 

For kræft i prostata gælder:

Rekvirering af knogleskintigrafi:

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

Rekvirering af kombi-tid (knoglescintigrafi og CT-TAB):

I feltet: ”Problemstilling inklusiv primær diagnose” anføres: Patientens anamnese og diagnose, Klinisk TNM-status, Gleasonscore og PSA, Mistanke om metastaser, evt. andre oplysninger, patientens telefonnummer (fastnet/mobil).

Undersøgelserne skal udføres senet 6 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

Rekvirering af PET-PSMA:

Der sendes henvisning til visitation på Nuklearmedicinsk afdeling, og efter visitation indkalder Nuklearmed.afd patienten. Undersøgelsen skal udføres senest 7 kalenderdage fra henvisningsdato.

 

For kræft i urinveje gælder:

Rekvirering af renografi og knogleskintigrafi:

I feltet: ”Problemstilling inklusiv primær diagnose” anføres: Patientens anamnese og diagnose, om der planlægges cystektomi/kemoterapi, nefrektomi på grund af højre- eller venstresidig nyrekræft, serum-kreatinin, evt. andre oplysninger, patientens telefonnummer (fastnet/mobil).

Undersøgelsen skal udføres senest 5 kalenderdage fra henvisningsdato.

Rekvirering af GFR:

Undersøgelsen skal udføres senest 5 kalenderdage fra henvisningsdato.

Patientens se-creatininværdi kontrolleres i LABKA af Nuklearmedicinsk Afdeling, inden patienten gennemfører undersøgelse. Urologisk Afdeling sørger for at bestille blodprøven i LAKBA.

Rekvirering af PET-CT: 

Undersøgelsen skal udføres senest 6 kalenderdage efter henvisningsdato.

 

Resultat af undersøgelser

Undersøgelsesbeskrivelser af renografi, GFR og knoglescintigrafi skal som hovedregel foreligge senest 24 timer efter undersøgelsen er udført. Knoglescintigrafi udført som en del af en Kombi-tid, skal der foreligge svar senest 2 hverdage efter udførelse.

 

Undersøgelsesbeskrivelser af PET-CT og PSMA skal som hovedregel foreligge senest 48 timer efter undersøgelsen er udført. Dog er det som regel muligt, at undersøgelsesbeskrivelsen kan være færdig tidligere, hvis den fx skal diskuteres på MDT dagen efter udførelsen, eller hvis patienten har svartid før de 48 timer. Dette skal så påføres henvisningen eller sekretær på Nuklearmed. afd. skal orienteres pr. telefon.

I tilfælde af at resultatet af undersøgelser ikke kan foreligge til aftalte tidspunkt, tages hurtigst mulig kontakt til urologisk forløbskoordinator på tlf. nr. 97663209/97660944, således de kan kontakte patienten med henblik på ændring af ambulant svartid.

 

Formål

At sikre logistikken vedrørende resultater af undersøgelser, således at patienten oplever et veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid og med henblik på at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienten.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb for kræft i prostata”

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb for kræft I urinveje”

Sundhedsstyrelsen (2016): “Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer, -begreber, forløbstider og monitorering”