Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ kondromalaci

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

OBS. Gonadeafdækning til patellaoptagelse kan være nødvendig afhængig af positionering

 

Standardoptagelser

AP, lat.og patella axial

 

Positionering

 

 

 

 

AP: Liggende på lejet med strakt ben. Roter patientens ben, så patella bliver midtstillet. Støt med sandpose.

 

Lat.billede: Liggende på siden med aktuelle knæ flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Der lægges en sandpose af passende størrelse under calcaneus, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

 

Patella axial:

Der vælges en af nedenstående positioneringer afhængig af patientens mobilitet.

RTG Patella axial (rn.dk)

 

Centrering

 

 

 

 

AP: Èn cm under patellas nederste kant.

 

Lat.: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudokranielt

 

Patella axial:

RTG Patella axial (rn.dk)

 

Billedkriterier

 

 

 

 

 

AP: Patella midt i femur. Fri ledspalte, godt eksponeret.

 

Lat.: Fri ledspalte også i femoropatellarledet. Kondylerne skal ligge over hinanden. 1/3 af caput fibula skal ligge under tibia. Godt eksponeret.

 

Patella axial:

RTG Patella axial (rn.dk)

Husk højre/venstre markering.

 

OBS. Markeringen placeres lateralt i forhold til patienten.

 

 

AP-billede

Lat. billede

Patella

 

Billede 3

 

Billede 4

 

Billede 2