Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ kondromalaci

 

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

OBS. Gonadeafdækning til patellaoptagelse kan være nødvendig afhængig af positionering

 

Standardoptagelser

AP-, lat.- og patellabillede

Der vælges en af nedenstående positioneringer afhængig af patientens mobilitet.

Positionering

 

 

 

 

Liggende AP-billede: Liggende på lejet med strakt ben. Roter patientens ben, så patella bliver midtstillet. Støt med sandpose.

 

Liggende Lat.billede: Liggende på siden med aktuelle knæ flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Der lægges en sandpose af passende størrelse under calcaneus, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

 

Patellaoptagelser:

 

Positionering 1 PA: Trådløs detektor (18 x 24) anbringes på patellastativ. Røret køres så langt ned som muligt. Lav på forhånd en passende indblænding (10 x 15). Patienten står med 30 grader flekteret knæ, foden placeres i patellastativ. Patienten kan holde ved håndtaget på røntgenrøret.

 

Positionering 2 PA: Siddende på kanten af lejet med flekteret knæ, så detektorpladen kan køres ind mod crus. Læg evt. en skumgummisvamp mellem crus og detektorpladen.

 

Positionering 3 PA: Tages kun, hvis patienten ikke kan medvirke til PA-optagelser. Rygleje med knæleddet flekteret ca. 40 grader, støttet med en skumgummipude under knæet og evt. med foden uden for lejekanten. Den løse detektor placeres på patientens femur – front mod røntgenrør. Hjælp patienten halvt op at sidde med en pude i ryggen, så patienten selv kan støtte den løse detektor. Hvis ikke, må en hjælper støtte detektoren.

 

Centrering

 

 

 

 

Liggende AP-billede: én cm under patellas nederste kant.

 

Liggende lat-billede: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader kaudokranielt

 

Patellaoptagelser:

 

Positionering 1 PA (skyline view): I midtlinjen på patellas bagkant.

 

Positionering 2 PA: I midtlinjen på patellas bagkant. Kip evt. røntgenrøret efter patellas retning.

 

Positionering 3 PA: Under patellas nederste kant. Kip røntgenrøret coudokranielt, så centralstrålen går parallelt med underbenet og vinkelret på detektoren.

 

 

Billedkriterier

 

 

 

 

 

AP-billede.: patella midt i femur. Fri ledspalte, godt eksponeret.

 

Liggende lat-billede: Fri ledspalte også i femoropatellarledet. Kondylerne skal ligge over hinanden. 1/3 af caput fibula skal ligge under tibia. Godt eksponeret.

 

Patellaoptagelser: Ledspalten mellem patella og femur skal være friprojiceret.

Husk højre/venstre markering.

 

OBS. Markeringen placeres lateralt i forhold til patienten.

 

 

AP-billede

Lat. billede

Patella

 

Picture 1

 

Picture 2

 

Billede 6