Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O-kir., Colles’ fraktur – håndledsnære brud

Beskrivelse

Håndledsnære brud deles op i følgende frakturtyper:

Fractura partis distalis radii, håndledsbrud, med brud svarende til distale 4 cm af radius.

Colles fraktur med dorsal dislokation af det distale fragment og eventuelt afsprængning af processus styloideus er langt hyppigere end andre brudtyper.

Distale ulna eller det distale radio-ulnare led kan være involveret

Der skelnes mellem udislocerede og dislocerede brud og mellem intraartikulære og ekstraartikulære brud

Forekomst og Årsag

Håndledsbrud er den hyppigste type knoglebrud. Årligt er der ca. 15.000 tilfælde i Danmark

I aldersgruppen 0-25 år ses bruddet hyppigst hos drenge/mænd, mens kvinder dominerer statistikken efter 65-årsalderen

Brudtypen udgør en tredjedel af alle brud hos ældre

Sport og trafikulykker er hyppigste årsag i den yngre aldersgruppe. Hos ældre ses bruddet oftest efter et fald

Operation

Behandlingsmetoder ved Colles’ fraktur er reponering og herefter indsættelse af K-tråde, gipsskinne og/eller ekstern fiksation.

Indikation

Stabile frakturer:
De udislokerede frakturer behandles med gipsskinne. De dislokerede frakturer reponeres i lokalanæstesi eller generel anæstesi og behandles herefter med en gipsskinne.

Ustabile frakturer:
Kan efter reponering fastholdes med indsættelse af K-tråde. Ved svært dislokerede frakturer behandles ydermere med ekstern fiksation (Hoffmanns apparatur).

Kan også skinneosteosynteres.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Overekstremitet
Observation af armen med hensyn til hæmatom, hævelse omkring operationsfeltet, temperatur, farve, kapillærrespons og bevægelse af fingre.
Observation for compartment syndrom.

Hvis der er anlagt en blokade kan der være ændret sensibilitet og bevægelse.

Forbinding/gips

Observation af gipsskinne – at den ikke strammer. Observation af eventuel blødning gennem gips. Skygge kan accepteres, men ved stor gennemsivning kontaktes kirurg.
Ekstern fiksation
Observation af pinhuller – tør, skygge, gennemsivning? Lejres på et grønt stykke, da det ofte siver fra pinhullerne. Ved massiv gennemsivning kaldes kirurg med henblik på skiftning af forbinding.

Lejring
Frit. Armen kan med fordel eleveres på en pude eller i ”skorsten”.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Smertebehandling efter rammeordination (skal noteres på observationsskema) eller efter aftale med O-anæstesi. Der kan være anlagt axillarisblokade som smertestillende.

Udskrivelse

Som hovedregel kan disse patienter udskrives efter udskrivningskriterierne for opvågningsafsnittet. Se Patientbehandling i opvågningsafsnittet