Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse efter laparoskopisk appendektomi

 

Formål

At beskrive arbejdsgangen i forhold til udskrivelse efter laparoskopisk appendektomi, så sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan udskrive ovenstående patientkategori selvstændigt.

 

Definition af begreber

Ved tolerable smerter forstås: at patienten kan bevæge sig frit uden brug af morfika

CSC: Clinical Suite = elektreonisk patientjournal

 

Beskrivelse

For at sygeplejersker og social og sundhedsassistenter kan udskrive skal følgende udskrivelseskriterier være til opfyldt:

  • • afebril

  • • forbindingen er tør, uden lækage eller gennemsivning

  • • ingen tegn på hæmatom eller infektion i såret

  • • tolerable smerter

  • • fri vandladning

  • • ”blød” i maven ved palpation

  • • Ingen eller acceptabel kvalme og kan drikke

  • • er mobiliseret

 

Information til patienten

 

Ved tiltagende smerter og feber skal patienten henvende sig til egen læge, udenfor dennes åbningstid til vagtlæge.

Sårvejledning gennemgås.

Kryds i fjernelse af tråde hos egen læge om 10 dage.

Om forebyggelse af obstipation.

Løfteforbud: ingen.

Smertebehandling i henhold til ”sårvejledning”.

Fjernelse af plaster næste dag, hvis ingen gennemsivning.

 

Patienten informeres om og medgives:

Sårvejledning samt smertevejledning

 

Sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten noterer i CSC, at patienten udskrives i henhold til instruks vedrørende udskrivelse af lap. appendektomi. Operatøren dikterer epikrisen i forbindelse med operationsbeskrivelsen

 

Referencer

Henvisning til referencer:

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Enheder+paa+tvaers/Enhed+for+Perioperativ+Sygepleje/