Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epiglottitis

 

 

 

 

Se instruktionen: Se actioncard: Tilkald til epiglottitis for Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling og H-anæstesi og Modtagelse og behandling af barn med mistænkt/verificeret epiglottitis

 

Ætiologi

Bakteriel infektion hyppigst forårsaget af streptococcus pneumoniae tidligere oftest haemophilus influenzae.

 

Visitation og Transport

Ved mistanke om epiglottitis skal patienten ledsages til hospitalet af læge og hele tiden være under lægeopsyn. Under transporten skal patienten om muligt have ilt og anbringes i siddende stilling, evt. let foroverbøjet. Hovedet bøjes tilbage og tungen trækkes frem.

Modtages som udgangspunkt i omladerrummet på operations gangen (kl 8-15). Hvis patienten har behov for ilt og tættere monitorering kan patienten observeres i H-Opvågning. Modtages stue 1 i Skade-/Modtagelsen (resten af døgnet + weekend og helligdage).

For børn <6år gælder følgende

 1. 1. Børn, der henvises fra børneafdelingen eller børnemodtagelsen ses sammen med børneanæstesien på operationsgangen på sygehus Nord

 2. 2. Børn, der henvises udefra dvs fra lægevagten udenfor Aalborg eller andre sygehuse i regionen henvises til børneafdelingen og ses sammen med børneanæstesien på operationsgangen på sygehus Nord

 3. 3. Børn henvist fra vagtlægen på sygehus syd overflyttes som udgangspunkt til skade-/modtagelsen stue 1. Hvis barnet ikke er transportabel fra vagtlæge til skadestue 1, skal barnet observeres og behandles på stedet af øre-næse-hals-lægen og narkoselægen (gasvagt 61949 eller intensivkoordinator 61900) indtil forholdende tillader at barnet flyttes. Børneanæstesien tilkaldes. Når forholdende tillader det transporteres barnet til undersøgelse og videre behandling på operationsgangen sammen med børneanæstesien og øre-næse-hals lægen

 

Patologi

Epiglottitis viser sig ved hyperæmi og ødem af slimhinden sv.t. epiglottis, oftest strækkende sig ned i aditus laryngis.

 

Forekomst

Epiglottis kan optræde hos såvel børn, som voksne, men sygdommens symptomatologi og farlighed er forskellig hos børn og voksne. Hos børn fører sygdommen hurtigt til luftvejsobstruktion.

Epiglottitis må betragtes, som en af vore farligste, akutte luftvejsinfektioner, der ved forkert eller for sent indsættende behandling ofte fører til patientens død.

 

Symptomer

 • • Synkesmerter og spiseværring.

 • • Ofte dårlig almen tilstand med bleghed og feber.

 • • Sekretophobning i svælget med savlen.

 • • Kraftig palpationsømhed sv.t. larynx.

 • • I begyndelsen beskeden inspiratorisk og/eller ekspiratorisk stridor.

 • • Ofte pludselig forværring af respirationen med bleghed eller cyanose til følge.

 • • Ved peroral inspektion af patienten i siddende stilling finder man epiglottis rød og kraftigt hævet. Hos alle patienter med respirationsbesvær skal epiglottis ses og beskrives.

 

Differentialdiagnoser

 • • Pseudocroup - laryngitis subglottica.

 • • Fremmedlegemer i luftveje.

 • • Peritonsillær/parapharyngeal absces.

 • • Allergiske larynx ødemer, evt. efter insektstik.

 • • Strålesequela

 

 

Objektiv undersøgelse

 • • Foregår i intubations/nødtrakeotomi beredskab. Der anlægges først iv adgang inden der foretages fiberlaryngoskopi (forsigtigt). Der ses højrød svullen epiglottis

 • • Børn: ofte isoleret affektion af epiglottis.

 • • Voksne: aryregioner ofte medinddraget.

 

Behandling

 • • Fiberlaryngoskopi skal afgøre pladsforhold i larynx (ca. 20% af pt. har intubationsbehov)

 • • Intubation ved behov (i nødstilfælde med tungen trukket frem). Pt kan som regel ekstuberes efter 2-3 døgns forløb

 • • Ved intubationssvigt: Nødtrakeotomi

 • • Indlæggelse på intensiv i intubationsberedskab. Patienten observeres mindst 1 døgn - inden udskrivelse til sengeafdeling skal patienten undersøges med fiberlaryngoskop ved ØNH-læge

 • • Antibiotika: Cefuroxim 1,5 gr x 3 i.v (børn 100 mg/kg i.v fordelt på 3 doser)

 • • Evt suppleret med steroid

 • • Ved manglende behandlingseffekt 1-2 døgn evt CT-scanning

 

Tilkald til patienter mistænkt for epiglottitis

Dagtid kl 8-15 på hverdage

Når forvagten på Øre-næse-halskirurgisk afdelingen får henvist en patient på mistanke om epiglottitis

 • • OP-gang sygeplejersken kontaktes på 62707 og en læge fra anæstesiafdelingen på 61700 (rød telefon).

 • • Falck kører patienten direkte til omlader rummet på øre-næse-hals operationsgangen

 • • ØNH bagvagt og anæstesilægen foretager en lægelig vurdering af om patienten skal undersøges på en operationsstue eller undersøgelsen kan foregå i ambulatoriet

 • • Hvis patienten afventer at OP-stuen bliver klar vurderer ØNH-bagvagt og anæstesilægen i samråd, hvem der skal observere patienten i Opvågningen/omlader rummet.

 • • Forberedelse

  • Afklar hvilken op-stue, der først bliver ledig

  • Seng bestilles i columna systemet

  • Klargøring af fiberskop og finde trakeotomibakke frem + stive bronkoskoper

 

I vagten efter kl.15 + weekend og helligdage

Når forvagten får henvist en patient på mistanke om epiglottitis kontaktes

 • • Øre-næse-hals bagvagt

 • • Begge vagthavende øre-næse-hals operationssygeplejersker, der gør klar til at modtage patienten mhp fiberlaryngoskopi på øre-næse-halsoperationsgangen

 • • Anæstesiens GAS vagt på telefon 61949. GAS vagten kontakter vagthavende anæstesisygeplejerske

 • • Falck kører patienten direkte til Skade-/Modtagelsen stue 1.

 • • Trakeostomibakke findes, hvis akut indiceret i Skade-/Modtagelsen på stue 6.

 • • Patienten først køres på øre-næse-hals operationsgangen, når man er klar til at modtage patienten

 • • Patienten vil efter modtagelsen på skade-/modtagelsen blive ledsaget af det tilkaldte personale (ØNH læge, anæstesilæge og anæstesi sygeplejerske) ØNH-operationsgang

Patienten vil efter modtagelsen på skade-modtagelsen blive ledsaget af det tilkaldte personale (ØNH læge,

anæstesilæge og anæstesisygeplejerske) til ØNH-operationsgang.

 

Epiglottitis - tilsyn på Børneafdelingen

Medbringes fra AMBULATORIET

 • • Lægetaske

 • • Fiberlaryngoskop

Medbringes fra OP

 • • Stive børnebronkoskoper 3 størrelser alt efter alder

 • • Forbindelsesstykke til narkosen - er i kufferten.

 • • Fiberlysledning

 • • Vindue

 • • Sug

Er på OP - Stuen, NORD

 • • Minitrach–sæt

 • • Trakeostomikasse

 • • Anæstesiassistance

 • • OP-sygeplejerske - gulv/gang

Lyskilde – kompertibel med olympus skop og storz lyskabl