Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling og anlæggelse af blærekateter

 

Formål

Kritisk diuresemåling hos intensive patienter.

Peroperativt ved langvarige indgreb, som kræver blæretomhed.

Hos patienter, hvor ingen alternative løsninger kan anvendes.

I forbindelse med spinal eller epidural anæstesi.

Kun personer, som er oplært i korrekt aseptisk anlæggelse og pleje af katetre, må udføre kateterisationer.

Plejepersonale må - efter oplæring - lægge kateter på både mænd og kvinder.

Se også: (5.5. Korttids og langtids transurethralt blærekateter).

 

Fremstilling

  • 1 x foley kateter ch 14 eller kateter med termoføler fra anæstesien

  • 1 x urinpose – spørg evt. anæstesien om de ønsker et timediuresesæt

  • 2 x sterilt stykke uden klæb

  • 1 x Instillagel

  • 1 x glycerinsprøjte

  • Plaster til fiksering

 

Håndhygiejne

Der skal udføres grundig håndhygiejne og anvendes handsker ved al håndtering af kateter og urinpose samt håndhygiejne efter brug af handsker.

 

Procedurebeskrivelse

Sterilt kateter pakkes ud til steril-påklædt sygeplejerske.

Sterile handsker tages på.

Sterilt stykke placeres under patienten.

Sterilt kateter og steril urinpose sættes sammen af steril-påklædt sygeplejerske.

Uro-genitalregionen afvaskes med vand.

Ved synlig forurening skal der udføres nedre toilette med fx. patientklude.

Der kommes Instillagel i urethra, hos mænd mindst 10 ml, hos kvinder bruges 3-5 ml Instillagel.

Kateteret indføres under hensyntagen til anatomiske forhold, så læsion og øvrige gener for patienten undgås.

Ved mænd holdes penis opad, så den peno-skrotale vinkel er rettet ud, og urinrøret er U-formet.

Når kateterspidsen er inde i blæren, begynder urinen at løbe ud.

Ballonen fyldes med min. 5 ml glycerin, og katetret trækkes let udad til ballonen ligger ved blærehalsen.

Kateteret fikseres, så knæk, træk og tryk undgås og må ikke kunne glide frem og tilbage i urinrøret, da dette fremmer bakteriers indtrængen.

Hos mænd skal katetret fikseres, så den peno-skrotale vinkel rettes ud.

Kateteret sættes fast med plaster på låret. Vær opmærksom på, at patienten ikke får tryk af slangen.

Urinposen placeres under urinblærens niveau (optimalt 50 cm).

 

Det anbefales fra urologerne at bruge så lille en kateterstørrelse som muligt (maks. 16 F).

Hvis ikke kateter glider let ind, skal det anlægges af en læge. Ved kendt urologisk lidelse tilkaldes ligeledes en læge.

 

Dokumentation:

Opret kateteranlæggelsen i NordEPJ under invasive-/noninvasive adgange og udfyld indikation, størrelse på kateteret, ml i ballon samt type af kateter. Noter at kateteret er fikseret.

Vær opmærksom på at huske at seponere dette, såfremt kateteret seponeres igen på OP.

 

Reference

Urinvejsdrænage (5.5.)