Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar hos Lungemedicinsk Afdeling

 

 

 

 

Formål

At sikre at der følges op på modtagne prøvesvar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar. At sikre, at den diagnostiske enheds svar rummer de nødvendige data og resultater, som kan sikre en hurtig og effektiv behandling

 

Definition af begreber

Prøvesvar

Er svar på alle analyser fra såvel interne som eksterne laboratorier, hvad enten de er leveret elektronisk eller på print

 

Undersøgelsesresultater

Er svarafgivelser vedrørende undersøgelser i røntgen, nuklearmedicin, tilsyn og så videre - som typisk vil være rekvireret på elektronisk henvisning hvorved der er dokumentation for rekvisitionen, samt endvidere beskrivelse af egne undersøgelser

 

Patientmålgruppe - modtagelse

Enhver patient, der behandles i afdelingens regi såvel indlagte som i ambulante forløb

 

Ansvarlig målgruppe

Ledere og medarbejdere, der afgiver og modtager svar på diagnostiske procedurer og undersøgelser

 

Problemstilling

Der skal følges op på svar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ventetid som følge af manglende rettidig reaktion på modtagne prøvesvar og undersøgelsesresultater

 

Metode

Alle svar med undtagelse af telefonisk svar, svar fra SSI samt andre hospitaler/laboratorier udenfor Regionen modtages I Opgavelisten – se PRI dokument for Opgavelisten

 

Svarrutinen skal som minimum indebære følgende:

 • • Et journalnotat, der fastslår svaret, konsekvensen samt, at der er givet orientering til patient - foretages i forbindelse med Røntgen-, CT-svar samt andre relevante afvigelser

 • • Tidskrav for svartider er meget individuelt, oftests timer på indlagte patienter, ambulant patienter i kræftpakkeforløb 4-7 dage

 • • Ved fravær lægges svar til backup

 • • Det sikres, at svar altid forelægges en ansvarlig lægelig modtager samme dag som det modtages

 • • Dokumentation for modtagelse af svar sker ved signering ved læge

 • • Signerende læge er ansvarlig for stillingtagen til eventuel videre plan

 

Retningslinjer så prøvesvar ses rettidigt:

 • • I det enkelte patientforløb sikres overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar ved journalføring med notat i Indskrivningsbillede/”Bemærk”:

 • • Lægesekretæren er ansvarlig for opfølgning på modtagelse af svar

Telefonisk svar på bloddyrkning

 • • Sygeplejerske/lægesekretær orienterer Forvagten/stuegangsgående læge om svaret

 • • Lægen påbegynder/ændrer/reviderer behandling og dokumenterer med notat

 

SSI – Statens Serum Institut

 • • Svar kommer med brevpost

 • • Svaret lægges til rekvirerende læge eller Bagvagt, der signerer samt eventuelt stillingtagen til videre plan