Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar hos Lungemedicinsk Afdeling

 

 

 

 

Formål

At sikre, at der følges op på modtagne prøvesvar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar. At sikre, at den diagnostiske enheds svar rummer de nødvendige data og resultater, som kan sikre en hurtig og effektiv behandling.

 

Definition af begreber

Prøvesvar

Er svar på alle analyser fra såvel interne som eksterne laboratorier, hvad enten de er leveret elektronisk eller på print.

 

Undersøgelsesresultater

Er svarafgivelser vedrørende undersøgelser i røntgen, nuklearmedicin, tilsyn og så videre med mere - som typisk vil være rekvireret på elektronisk henvisning, hvorved der er dokumentation for rekvisitionen samt endvidere beskrivelse af egne undersøgelser.

 

Patientmålgruppe - modtagelse

Enhver patient, der behandles i afdelingens regi såvel indlagte som i ambulante forløb.

 

Ansvarlig målgruppe

Ledere og medarbejdere, der afgiver og modtager svar på diagnostiske procedurer og undersøgelser.

 

Problemstilling

Der skal følges op på svar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ventetid som følge af manglende rettidig reaktion på modtagne prøvesvar og undersøgelsesresultater.

 

Metode

Alle svar med undtagelse af telefonisk svar, svar fra SSI samt andre hospitaler/laboratorier udenfor Regionen modtages i Opgavelisten.

 

Svarrutinen skal som minimum indebære følgende:

 • • Et journalnotat såfremt svaret indeholder uventet resultat eller får konsekvens for den videre plan.

 • • Tidskrav for svartider er meget individuelt, oftest timer på indlagte patienter, ambulant patienter i kræftpakkeforløb 4-7 dage.

 • • Ved fravær lægges svar til backup.

 • • Det sikres, at svar altid forelægges en ansvarlig lægelig modtager samme dag som det modtages.

 • • Dokumentation for modtagelse af svar sker ved signering ved læge.

 • • Signerende læge er ansvarlig for stillingtagen til eventuel videre plan.

 

Retningslinjer så prøvesvar ses rettidigt:

 • • Lægesekretæren sikrer i det enkelte patientforløb overblik over hvilke prøver og undersøgelser, der er rekvireret.

 • • Lægesekretæren er ansvarlig for at videresende modtagne svar til ansvarlig læge.

 • • 

Telefonisk svar på bloddyrkning

 • • Sygeplejerske/lægesekretær orienterer forvagten/stuegangsgående læge om svaret.

 • • Lægen påbegynder/ændrer/reviderer behandling og dokumenterer med notat.

 

SSI – Statens Serum Institut

 • • Svar kommer med brevpost.

 • • Svaret lægges til rekvirerende læge eller bagvagt, der signerer samt eventuelt stillingtagen til videre plan.