Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spinale og epidurale katetre (5.1.6)

Anlæggelse af spinal- og epiduralkatetre

 

 • • Er hårfjernelse påkrævet, anvendes klippemaskine eller saks

 • • Huden ved indstiksstedet desinficeres to gange med klorhexidinsprit 0,5% med indtørring mellem de to påføringer og før anlæggelse af kateter

 • • Efter anlæggelse af kateter påsættes filter med prop eller infusionsslange. Såvel filter og infusionssæt som forlængerslanger skal være fyldt med infusionsvæsken

 • • Katetret fikseres til huden med steril tætsluttende forbinding, så det ikke bevæger sig

 • • Katetret fikseres op langs ryggen, således at filtret fikseres på forsiden af thorax eller rundt omkring livet

 • • Dato for anlæggelse og placering af katetret dokumenteres.

Skift af filter, infusionssæt og tilkoblinger

 • • Håndhygiejne foretages før håndtering af filter, infusionssæt og forlængerslanger. Se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Filtret fyldes med infusionsvæsken, inden det påsættes

 • • Tilkoblet infusionssæt og/eller forlængerslange, inkl. filter, skiftes minimum hver 72. time

 • • Danner filtret afslutning på katetret, skiftes det efter producentens anbefalinger

 • • Hver gang filter og kateter skilles ad, skal filter, infusionssæt, infusionsvæske og forlængerslange skiftes.

Pleje og vedligeholdelse af spinal- og epiduralkatetre

 • • Håndhygiejne foretages før procedurer og manipulation med katetret. Se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Indstiksstedet palperes dagligt gennem den intakte forbinding for ømhed

 • • Klager patienten over smerter ved indstiksstedet eller får feber, skal indstiksstedet tilses

 • • Ved mistanke om overfladisk infektion skal anæstesilægen kontaktes

 • • Forbindingen over indstiksstedet skiftes hver 72. time, og når den er løs, fugtig eller forurenet

 • • Ved forbindingsskifte skal der anvendes non-touch teknik eller sterile éngangshandsker. Se retningelinje Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1)

 • • Huden omkring indstiksstedet desinficeres med klorhexidinsprit 0,5% ved forbindingsskifte, inden ny steril tætsluttende forbinding lægges på

 • • Anvendelse af transparent semipermeabel forbinding øger muligheden for inspektion af indstiksstedet, og patienten kan tage bad

 • • Findes kateter og injektionsstuds adskilt, indpakkes kateterenden i steril gaze (spinalkatetret afklemmes), indtil anæstesiologen har taget stilling til, om fortsat behandling er nødvendig. Seponering af katetret bør overvejes.

Injektion af medicin i spinal- og epiduralkatetre

 • • Håndhygiejne foretages før procedure påbegyndes. Se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Ved injektion af medicin desinficeres injektionsporten med ethanol 70-85%. Klorhexidin må ikke anvendes, da det virker neurotoksisk

 • • Ny steril prop påsættes efter injektion af medicin

 • • Infusionsvæske må maksimalt være 24 timer om at løbe ind, medmindre andet er angivet. Tidspunkt for opsætning af infusionsvæske dokumenteres

 • • Infusionen bør påbegyndes umiddelbart efter anbrud.

 

Ved ny anlagte spinal- og epiduralkatetre, anlagt under aseptiske forhold og tilkoblet et sterilt infusionssæt med infusionsvæske blandet på Sygehusapoteket, kan indløbstiden for infusionsvæsker forlænges med op til 24 timer, således at den samlede indløbstid maksimalt udgør 48 timer. Tidsfristen er udelukkende gældende for de første 48 timer efter kateteranlæggelse, herefter udgør indløbstiden maksimalt 24 timer.

Kateterrelateret infektion, eller mistanke herom

 • • Ved mistanke om overfladisk infektion (rødme, ømhed, hævelse eller pus), skal anæstesiologen kontaktes, og det vurderes, om katetret skal fjernes

 • • Ved mistanke om absces (temperaturforhøjelse, større pusansamlinger, parastesier eller lammelser), skal indstiksstedet tilses og anæstesiologen kontaktes, og det vurderes, om katetret skal fjernes

 • • Ved mistanke om meningitis (feber, cerebral påvirkning, ryg- og nakkesmerter), skal anæstesiologen kontaktes og det vurderes om katetret skal fjernes

 • • Ved svære infektioner bør lumbalpunktur undlades, idet der er risiko for spredning af infektionen.

Fjernelse af spinal- og epiduralkatetre

 • • Håndhygiejne foretages inden fjernelse af kateter. Se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Inden fjernelse af katetre i forbindelse med infektioner, podes der fra indstiksstedet, hvorefter huden omkring indstiksstedet desinficeres med klorhexidinsprit 0,5%

 • • Ved fjernelse af kateter desinficeres huden omkring indstiksstedet med klorhexidinsprit 0,5%

 • • Ved tegn på kateterrelateret infektion skal kateterspidsen sendes til dyrkning

 • • Ca. 3 cm af kateterspidsen afklippes, med steril saks, ned i sterilt spidsglas

 • • For at undgå indtørring, tilsættes nogle få dråber sterilt vand

 • • Indstiksstedet dækkes med steril forbinding.