Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer, ambulante patienter - henvist fra lægepraksis

 

Formål

At sikre, at

Patienten modtager koordinerende og effektive forløb som beskrevet i de nationalt udmeldte pakkeforløb

Forløbene baseres på nationale, kliniske retningslinjer (Vælg relevante kræftpakkeforløb)

 

Beskrivelse

Udredning af ambulante thoraxpatienter (røntgenundersøgelse/CT-scanning).
 

Sekretæropgaver:

Røntgenundersøgelse af thorax:

Patienten henvises til røntgenundersøgelse af thorax

Patienten møder i åben røntgen eller sekretær indkalder patienten til thorax i løbet af 5 hverdage

Sekretær udleverer information til patient ved ankomst i afdelingen, vedr. evt. indkaldelse til CT efterfølgende (Information til patienter om evt. supplerende CT, Thorax)

Sekretær noterer patientens telefonnr. i generel note.

Hvis thorax i.a. går røntgenbeskrivelsen ud via edifact til henvisende instans

 

Hvis mistanke om cancer gøres følgende procedure:

Røntgenbeskrivelsen skal skrives samme dag på billeder taget før kl. 14.00

Røntgenbeskrivelsen kan ikke forventes skrevet før følgende dag på billeder taget efter kl. 14.00

Skriv i røntgenbeskrivelsen, at vi indkalder pt. selv og behøver ikke henvisning

Sekr. opretter henvisning i PAS.

CT-scanning til thorax og øvre abdomen med i.v. kontrast bookes til den først kommende hverdag – hvis for lav eGFR foreligger skal sekr. få radiolog til at visitere.

Hvis der er taget en eGFR, der er normal, mindre end 7 dage tidligere bruges denne ellers bestilles den i labka som haste og bookes i bookplan senest 45 minutter før CT-skanning

Marker pt. med blåt flag.

Ring til patienten og tilbyd undersøgelsestidspunkt til CT-scanning indenfor 1 -2 hverdage og evt. blodprøvetagning i henhold til det udleverede informationsmateriale de fik i forbindelse med røntgenundersøgelse af thorax.

 

CT-scanning af thorax og øvre abdomen:

OBS cancer:

Beskrivelsen skrives senest dagen efter CT-scanning

Send henvisning via webpas til Radiologisk afd. Aalborg

Bestilles som ophængning til akut lungecancerkonference

 

CT-scanning af thorax og øvre abdomen i.a.:

Svar går ud via edifact til henvisende instans

 

Plejepersonaleopgaver:

Røntgenundersøgelse af thorax:

Der tages røntgenundersøgelse af thorax efter projektionshåndbog.

Oplyse patienten om at der kan forventes svar hos henvisende læge dagen efter undersøgelsen på billeder taget før kl. 14.00. Efter kl. 14.00 kan der først forventes svar 2. dag efter undersøgelsen.

CT-scanning af thorax og øvre abdomen:

Der udføres CT-scanning efter protokollen: Thorax - øvre abdomen med i.v. kontrast med mindre lægen dikterer CT – lavdosis uden i.v. kontrast.

Oplyse patienten om at der kan forventes svar hos henvisende læge dagen efter undersøgelsen på billeder taget før kl. 14.00. Efter kl. 14.00 kan der først forventes svar 2. dag efter undersøgelsen.

 

Radiologopgaver:

Røntgenundersøgelse af thorax:

Billeder taget inden kl. 14 dikteres samme dag

Billeder taget efter kl. 14 kan ikke forventes dikteret før følgende dag

Hvis OBS cancer dikteres, at patienten skal til CT thorax og øvre abdomen med i.v. kontrast eller CT – lavdosis uden i.v. kontrast, vi indkalder patienten selv og behøver ikke ny henvisning.

Marker pt. som akut i mirsk

Hvis radiologerne selv skriver eller bruger talegenkendelse, skal de henvende sig til sekretær mhp. oprettelse af henvisning

 

CT-scanning af thorax og øvre abdomen:

Beskrive CT-scanningen samme dag.

Hvis OBS cancer dikteres at patienten skal til akut lungecancerkonference i Aalborg

Marker pt. som akut i mirsk

Hvis radiologerne selv skriver eller bruger talegenkendelse, skal de henvende sig til sekretær mhp. afsendelse af henvisning til akut lungecancer konference

 

 

Henvisende læges opgave:

Informere patienten om undersøgelsessvar

Informere patienten om eventuel viderehenvisning til Aalborg