Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR sikkerhedsinstruks for Radiologisk Afdeling – nyt personale

Magnetisk Resonance billeddannelse er baseret på et meget kraftigt magnetfelt (1.5T eller 3T). Magnetfeltet fjernes aldrig, dvs. magnetfeltets enorme kraft er altid til stede. Kun til specielle service formål nedsættes eller slukkes helt for magnetfeltet.

Det er ikke farligt at nærme sig en MR skanner forudsat at visse forholdsregler overholdes:

  1. 1. Personer med indopererede elektroniske stimulatorer (f.eks. pacemaker eller lignende), klips på blodkar i hjernen eller andre metalgenstande i kroppen må ikke gå ind i skannerrummet. Hvis man er i det mindste i tvivl – skal der spørges erfarent personale (MR Radiolog, MR Radiograf, MR fysiker).

  2. 2. Gravide bør ikke opholde sig i skannerrummet.

  3. 3. Tøm lommerne for mønter, nøgler, sakse, skruetrækkere, kuglepenne osv.

  4. 4. Piercinger og andre smykker skal tages ud/af.

  5. 5. Lejer, rengøringsvogne, rulleborde, dropstativer mm. må ikke tages ind i skannerrummet, medmindre det er mærket MR-kompatibelt.

  6. 6. Betalingskort eller andre magnetkort, ure, mobiltelefoner, personsøger, høreapparater eller andet elektronisk udstyr må under ingen omstændigheder komme med i magnetrummet. Ellers kan personalet, patienter og MR udstyret blive alvorlig skadet.

  7. 7. Når rummet forlades og ingen umiddelbart skal bruge skanneren, skal dørene ind til skanneren låses ( MR-personalet skal vise hvor nøglen er )

For skannende personale: Inden patienten tages ind til skanneren, skal denne udspørges om metal i kroppen – der henvises til det aktuelle ”metalskema”. Ligeledes skal patienten fjerne alle metalgenstande (se ovenfor). Generelt skal patienten skifte tøj til sygehusets tøj for at sikre at der ikke er farlige eller forstyrrende elementer i patientens påklædning.

 

I tilfælde af alvorlige uheld skal alle MR bruger vide, hvordan man hurtigt får patienten ud af skanneren og ud af rummet. Desuden skal man vide hvordan man fjerner magnetfeltet fra skanneren (kun i yderste nødstilfælde – der er stor fare for at magneten tager skade).

I tilfælde af Heliumudslip, skal patienten hurtigst mulig ud af skanneren og ned på gulvet (Helium udvider sig med en faktor 600-800 og stiger til vejrs). Luk hurtigst mulig alle døre ind til skanneren.

 

______________ ______________ ________________

Dato   Ny personale  Instruktør

 

Kontaktpersoner ved uheld:

 

MR-Radiograf: Louise Bach, Tel.: 65162, Mobil 92439359 privat: 60711037

Afdelingsradiograf Monica Mejer, Mobil 25275043