Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Frikostundersøgelse

Beskrivelse

Henvisning

Undersøgelsen udføres kun på patienter i medicinsk gastroenterologisk regi, og kan bestilles på Center for Ernæring og Tarmsygdomme. CET-Laboratoriet tlf.nr.: 63573.

Patienten skal være indlagt i fire døgn fra mandag morgen til fredag morgen på Afd. 9Ø.

Det er en absolut nødvendighed, at patienten er fuldt indforstået med undersøgelsens omfang, og selv kan stå for opmåling, afvejning og opsamling af mad og drikkevarer samt opsamling af urin og fæces.

 

Princip

Under en fire døgns indlæggelse opsamles en kopi af alt, hvad patienten spiser og drikker samt alt hvad patienten udskiller i form af fæces og urin. Det patienten spiser og drikker afvejes og opmåles nøjagtigt i dobbeltportioner, så den ene portion kan opsamles. Når opsamlingerne er afsluttet forarbejdes prøvematerialet ved homogenisering samt frysetørring og analyseres for fedt og energi.

 

Indikation

Korttarmspatienter.

Nye patienter med korttarmssyndrom, som taber sig på konventionel kost/diæt.

Patienter i hele eller delvis parenteral ernæring (PN), som aftrappes i ernæring og taber i vægt.

Uforklarligt vægttab trods sufficient kostindtag.

 

Kontraindikation

Manglende eller nedsat compliance.

Patienter som ikke er selvhjulpne.

 

Supplerende undersøgelser

  • • Screening for ernæringsrisiko

  • • Knoglemineralmåling (BMD)

  • • Ernæringsundersøgelser Profil B: Antropometri, muskelstyrke/-funktion og bioimpedans samt hvilestofskifte målt med indirekte kalorimetri

  • • Malabsorptionsprofil (blodprøver) og døgnurin for carbamid, kreatinin, natrium og kalium

 

Procedure

Det er af afgørende betydning, at alle opsamlinger laves nøjagtigt. Er der problemer eller spørgsmål kontaktes afdelingens bioanalytiker hurtigst muligt på tlf.nr. 63573.

Alle opsamlingerne laves døgnvis og der skiftes dunke og spande hver dag kl. 08.00.

Mad: Afvejes på husholdningsvægt i dobbelt portion. Alt det, som patienten putter i munden, skal opsamles tilsvarende i en spand, dog undtagen medicin.

Drikkevarer: Måles i plastglas med måleskala eller vægt og tilsvarende opsamles i en dunk.

 

Dag 1

Patienten møder fastende, og får anvist en sengestue af plejepersonalet, hvorefter en bioanalytiker fra CET-laboratoriet vil vejlede patienten.

Dag 2

Patienten køres i seng til ernæringsundersøgelser i CET-Laboratoriet, 2. etage i Medicinerhuset

Forberedelse til Dag 2 (Ernæringsundersøgelser Profil B):

Ingen motion i 24 timer før undersøgelsen

8 timers faste (mad, drikkevarer og rygning). Almindelig vand dog tilladt indtil 30 min før undersøgelsen

Vanlig medicin kan indtages. Beroligende/afslappende medicin må kun indtages før undersøgelsen, hvis det er indtaget daglig i over en måned.

24-timers parenteral ernæring fortsættes under testen

Periodisk parenteral ernæring afbrydes mindst 8 timer før målingen

Væskedrop (NaCl) stoppes senest 2 timer før undersøgelsen

Det er en fordel at patienten møder udhvilet, da man hverken må sove i hvile- eller testperioden

Ingen motion i 24 timer før undersøgelsen

 

Dag 5

Undersøgelsen afsluttes og patienten kan udskrives.

 

Svarafgivelse og tolkning

Der gives et samlet svar på undersøgelsen, som indeholder væske-, energi-, fedt- og nonfedt-regnskab.

Svaret tolkes af en overlæge ved CET (Center for Ernæring og Tarmsygdomme) og svararket afleveres til den rekvirerende læges sekretær, som sørger for, at lægen ser svaret.

Formål

Undersøgelsen anvendes primært til at vurdere absorptionskapaciteten hos korttarmspatienter, og dermed vurdere behovet for peroral, enteral og evt. supplerende parenteral ernæring. På den måde kan man undgå såvel over- som underbehandling og deraf følgende behandlings- og plejemæssige konsekvenser.

 

Definition af begreber

Intet aktuelt

 

Referencer

  1. 1. Jeppesen PB, Mortensen PB.

Intestinal failure defined by measurement of intestinal energy and wet weight absorption.

Gut 2000 Jul; 47(1):158.

 

  1. 2. Jeppesen PB, Mortensen PB.

Colonic digestion and absorption of energy from carbohydrates and medium-chain fat in small bowel failure.

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1999 Sep.-Oct.; 23(5 suppl): s101-5.