Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmodialyse - Komplikationer

 

Hæmodialyse - Komplikationer1

Akutte komplikationer til hæmodialyse1

Hypotension1

Muskelkramper1

Universelle krampeanfald2

Hovedpine2

Kvalme/opkastninger2

Diverse komplikationer2

Komplikationer til langvarig dialyse2

 

 

Akutte komplikationer til hæmodialyse

De almindeligste akutte komplikationer til hæmodialyse er blodtryksfald, muskelkramper, kvalme/opkastning og hovedpine. Patienter med iskæmisk hjertesygdom kan også få accentuerede symptomer fra denne under dialyse.

Hypotension

Årsagen til blodtryksfald under dialyse er oftest hypovolæmi, fordi genopfyldning af blodbanen ved væsketræk slæber efter (tjek om RBV-kurven på maskinen går for stejlt nedad, dvs. mere end 5 %/time). Risikoen er desuden størst hos ældre, som oftere har dårligere hjertepumpefunktion (tjek de kardielle forhold). Endelig kan vasodilation bidrage (farmaka). For at forebygge vasodilation holdes dialysattemperaturen en anelse under kropstemperatur.

Behandling

 • • Allerede inden eventuelt læge tilkaldes, vil sygeplejersken lejre patienten i Trendelenburg, give ilt på næsekateter m.m. bolus saltvand i.v. standse ultrafiltration, mindske blodflow, og evt. give ilt på næsekateter.

 • • På dialysemaskinen findes en slags nødknap, hvor et tryk udløser mindsket blodflow og en bolus saltvand ind i blodbanen på 120-150 ml, som efter behov kan gentages. Dette saltvand er i virkeligheden sterilt færdigblandet dialysat med nogenlunde fysiologisk sammensætning.

 • • Hvis dette ikke hjælper kan der eventuelt gives 50-100 ml humant albumin 20%.

 • • Er dette også uden effekt kan afbrydelse af dialyse komme på tale.

 

Muskelkramper

Muskelkramper øger faktisk i frekvens ved lavere dialysattemperatur, så hvis patienten ikke har tendens til blodtryksfald, kan højere dialysattemperatur forsøges.

Behandling:

 • • Stop ultrafiltration

 • • Giv intravenøst saltvand (via maskinen)

 • • Evt. hyperton glucose

 • • Ved sværere tilfælde gives diazepam 5 mg i.v. og ilt på næsekateter.

 • • Forebyggende bruges Kinin 100-200 mg eller diazepam 5 mg per os før dialyse.

 

Universelle krampeanfald

Epileptiforme anfald ses meget sjældent, men skal behandles omgående.

 • • Stop dialyse

 • • Frie luftveje og ilt på næsekateter

 • • Diazepam 10 mg i.v., gentaget ved behov

 • • Ved blodtryksfald eller mistanke om dysækvilibrium gives natriumklorid/albumin som beskrevet under hypotension

 

Hovedpine

Behandles med analgetika, kaffe og evt. højere dialysat-natrium.

 

Kvalme/opkastninger

Primperan eller andet antiemetikum. Ved mistanke om dysækvilibrium gives saltvand som beskrevet under hypotension.

 

Diverse komplikationer

Behandles efter vanlige medicinske retningslinjer. Ved enhver alvorligere, uforklaret tilstand bør afbrydelse af dialyse overvejes. Glem ikke apparaturfejl som en mulig forklaring på pludseligt opståede symptomer.

 

Komplikationer til langvarig dialyse

Der henvises til litteraturen. Opmærksomheden henledes dog på, at patienter efter mindst 5 år i dialyse kan udvikle beta-2-mikroglobulin-amyloidose. En af de hyppigste manifestationer heraf er carpaltunnel-syndrom. Husk dette ved smerter i hænder/fingre hos dialysepatienter (og nyretransplanterede). Diagnosen stilles ved henvisning til nerveledningshastighed på Neurofysiologisk Afd.