Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnoseliste med korrekt registreringspraksis

 

Formål

Formålet er at give let adgang til de mest anvendte diagnoser og operationer/procedurer i Infektionsmedicinsk afdeling og derved sikre større ensartethed og blandt andet derved højere kvalitet i afdelingens patientrelaterede registreringer - klinisk meningsfuld kodning.

 

Definition af begreber

Diagnoselisten er baseret på Sundhedsstyrelsens klassifikation af sygdomme og operationer, og den omfatter de hyppigst anvendte inden for disse ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Beskrivelse

Tropesygdomme og parasitsygdomme

Ambulant patientforløb

De nedenstående diagnoser og diagnosenumre (Z11.8 og Z11.9) anvendes ikke til indlagte patienter!

Tropesygdom (screening for infektiøs og parasitær sygdom)

Z11.8

Anvendes som aktionsdiagnose hos alle personer, der screenes for tropesygdom, og hvor ingen anden aktionsdiagnose kan stilles.*

Observation (screening for infektiøs og parasitær sygdom)

Z11.9

Anvendes som aktionsdiagnose hos alle personer, der som flygtning i Danmark screenes for tropesygdom, og hvor ingen anden aktionsdiagnose kan stilles. *

 • • *Såfremt der påvises POSITIVE FUND i forbindelse med screening for tropesygdom – skal den relevante diagnose herfor (f.eks. A07.1 Giardiasis) altid registreres som aktionsdiagnose + Z11.8 eller Z11.9 som bidiagnose.

Indlagte og ambulante patientforløb

Amoebiasis

A06.9

Amoebiasis cum abscessus hepatis

A06.4

Giardiasis

A07.1

Malaria per plasmodium falciparum

B50.9

Malaria per plasmodium vivax

B51.9

Malaria per plasmodium ovale

B53.0

Schistosomiasis haematobia

B65.0

Schistosomiasis mansoni

B65.1

Echinococcosis

B67.9

Ekinokokinfektion i lever

B67.8

Onchocerciasis

B73.9

Filariasis uden specifikation (Loa Loa)

B74.9

Filariasis Wuchereria bancrofti

B74.0

Ancylostomiasis

B76.0

Ascariasis

B77.9

Trichuriasis

B79.9

Oxyuriasis

B80.9

Toxoplasmosis uden specifikation

B58.9

Pneumocystosis

B59.9

Ulcus tropicum

L98.4

Larva cutanea migrans

B76.8

Leishmaniasis cutis

B55.1

Infestatio alia (jiggers, tunga penetrans, tumbu fly)

B88.9

Myiasis

B87.9

Eosinophilia

D72.1

 

HIV- og AIDS-relaterede sygdomme

Screening for immundefekt

Z13.0

Screening for HIV-infektion

Z11.4

HIV medførende forandringer i blod og immunsystem

ikke klassificeret andetsteds (HIV-positivitet)

B23.2

HIV og AIDS kompliceret med andre tilstande

B23.8

AIDS uden specifikation

B24.9

Ovenstående diagnoser registreres altid enten som aktionsdiagnose eller som komplicerende bidiagnose til aktuelle aktionsdiagnose.

 • • B23.2. registreres som aktionsdiagnose hos asymptomatiske HIV-positive patienter uden indikation for antiretroviral behandling, dog kun i de tilfælde hvor ingen anden diagnose er mere klinisk relevant som aktionsdiagnose.

 • • B23.2 kan stå alene som aktionsdiagnose uden supplerende bidiagnose, men bør suppleres med klinisk relevant bidiagnose.

 • • B23.8 registreres som aktionsdiagnose hos HIV-positive patienter i antiretroviral behandling eller, hvor en sådan er lægeligt indiceret (anset om behandlingen iværksættes eller ej), dog kun i de tilfælde hvor ingen anden diagnose er mere klinisk relevant som aktionsdiagnose.

 • • B23.8 kan aldrig stå alene som aktionsdiagnose uden anden HIV-relateret bidiagnose, hvis ikke anden bidiagnose kan vælges, skal B23.2 registreres som sådan.   

 • • B24.9 registreres som aktionsdiagnose hos HIV-positive, hvor AIDS-anmeldelse sker i henhold til gældende kriterier herfor, dog kun i de tilfælde hvor ingen anden diagnose er mere klinisk relevant som aktionsdiagnose.

 • • B24.9 kan aldrig stå alene som aktionsdiagnose uden anden HIV-relateret bidiagnose, hvis ikke anden bidiagnose kan vælges, skal B23.2 registreres som sådan.

Human immundefekt (HIV) sygdom (B20-B24)

HIV-sygdom medførende infektiøse og parasitære sygdomme

HIV medførende mykobakteriel infektion

B20.0

HIV medførende andre bakterielle sygdomme

B20.1

HIV medførende cytomegalovirussygdom

B20.2

HIV medførende andre virusinfektioner

B20.3

HIV medførende candidiasis

B20.4

HIV medførende andre svampeinfektioner

B20.5

HIV medførende Pneumocystis carinii lungebetændelse

B20.6

HIV medførende multiple infektioner

B20.7

HIV medførende andre infektiøse og parasitære sygdomme

B20.8

HIV medførende infektion eller parasitær sygdom uden specifikation

B20.9

HIV-infektion medførende ondartet svulst

AIDS medførende Kaposis sarkom

B21.0

AIDS medførende Burkitts syndrom

B21.1

AIDS medførende andre typer af non-Hodgkins lymfom

B21.2

AIDS medførende anden ondartet svulst i det lymfatiske og bloddannende system og beslægtet væv

B21.3

AIDS medførende multiple ondartede svulster

B21.7

AIDS medførende andre ondartede svulster

B21.8

AIDS medførende ondartet svulst uden specifikation

B21.9

AIDS medførende andre specificerede tilstande

AIDS medførende encefalopati

B22.0

AIDS medførende lymfoid interstitiel pneumonitis

B22.1

AIDS medførende ”wasting syndrome”

B22.2

AIDS medførende andre sygdomme klassificeret andetsteds

B22.7

AIDS medførende andre tilstande

Akut HIV-sygdom

B23.0

HIV med persisterende generaliseret lymfesvulst

B23.1

Øvrige hyppigt forekommende diagnoser i relation til HIV-/AIDS-diagnose

Herpes simplex anogenitalis

A60.9

Mycobacteriosis atypica

A31.9

Toxoplasmosis cerebri (meningoencephalitis toxoplasmotica)

B58.2

Hairy leukoplaki (håret leukoplaki)

K13.3

Polyneuropathia

G63.8

Demens ved AIDS

F02.8

Dermatitis seborrhoica

L21.9

Thrombocytopenia

D69.6

 

Infektionssygdomme

Tyfus

A01.0

Paratyfus

A01.4

Meningococcaemia acuta

A39.2

Kronisk meningokokbakteriæmi

A39.3

Septicaemia streptococcica

A40.9

Septicaemia staphylococcica

A41.2

Septicaemia forårsaget af gramnegative bakterier

A41.5

Septicaemia

A41.9

Cytomegalovisusinfektion

B25.9

Febris e causa ignota

R50.9

Borreliosis (Lyme's sygdom)

A69.2

MRSA (bærer af anden specificeret sygdomsbacille)

Z22.3

Følgende diagnoser bør altid anvendes som supplement (bidiagnoser) til kliniske eller patoanatomi-ske diagnoser, såfremt man ønsker at anføre en infektiøs årsag til sygdommen (ætiologisk diagnose)

Streptokok gruppe A-forårsaget sygdom

B95.0

Pneumokok-forårsaget sygdom

B95.3

Staphylococcus aureus-forårsaget sygdom

B95.6

Klebsiella pneumoniae-forårsaget sygdom

B96.1

E. coli-forårsaget sygdom

B96.2

Proteus-forårsaget sygdom

B96.4

Adenovirus-forårsaget sygdom

B97.0

Enterovirus-forårsaget sygdom

B97.1

Endokrine sygdomme, stofskiftesygdomme

Myxoedema

E03.9

Diabetes mellitus (IDDM), insulino dependente uden komplikationer

E10.9

Diabetes mellitus (NIDDM), insulino independente uden komplikationer

E11.9

Arthritis urica idiopathica

M10.0

Arvelig hypogammaglobulinæmi

D80.0

Hypogammaglobulinaemia (ikke familiær)

D80.1

Gammopathia monoclonalis (paraproteinaemia)

D47.2

Morbus Gilbert-Meulengracht

E80.4

Deficientia disaccharidasis (laktoseintolerans)

E73.9

Sygdomme i blod og lymfesystem

Anaemia sideropenica (jernmangelanæmi)

D50.9

Anaemia non specificata

D64.9

Myelomatosis

C90.0

Gammopathia monoclonalis (paraproteinaemia)

D47.2

Leukaemia lymphatica

C91.9

Lymphoma malignum non-Hodgkin

C85.9

Eosinophilia

D72.1

Thrombocytopenia

D69.6

Lymphoedema

I89.0

Morbus Kawasaki (mukokutant lymfeknudesyndrom)

M30.3

Haemophilia

AD66.9

Haemophilia

BD67.9

Tuberkulose i perifere lymfekirtler

A18.2

Psykiske lidelser

Neurosis (nervøs tilstand uden specifikation)    F48.9

F48.9

Alcoholismus (psykisk og adfærdsmæssig forstyrrelse som følge af alkoholforbrug

F10.9

Dependentia e pharmacis (psykisk og adfærdsmæssig lidelse som følge af brug af psykoaktive stoffer)

F19.9

Dementia uden specifikation    F03.9

F03.9

Demens ved AIDS

Se under HIV/AIDS

Arteriosclerosis cerebri    I66.9

I66.9

Depressio mentis    F32.9

F32.9

Neurasthenia    F48.0

F48.0

Postviralt fatigue syndrom

 

Se næste afsnit

Sygdomme i CNS og perifere nervesystem

Meningitis purulenta (bacterialis)

G00.9

Meningitis purulenta per haemophilum influenzae

G00.0

Meningitis purulenta per pneumococcum

G00.1

Meningitis meningococcica  

A39.0

Meningitis enteroviralis

A87.0

Parotitis epidemica cum meningoencephalitide

B26.1

Abscessus intracranialis

G06.0

Meningitis viralis

A87.9

Encephalitis viralis uden specifikation

A86.9

Herpes zoster-encephalitis  

B02.0

Encephalitis herpetica

B00.4

Borreliosis (Lyme's sygdom)

A69.2

Toxoplasmosis cerebri (meningoencephalitis toxoplasmotica)

B58.2

Encephalopathia alcoholica  

G31.2

Arteriosclerosis cerebri (forsnævring af hjernekar uden infarkt)

I67.2

Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation

G45.9

Apoplexia cerebri sequelae

I69.4

Apoplexia cerebri uden specifikation

I64.9

Parkinsonismus arterioscleroticus   

G21.8

Epilepsia

G40.9

Hemicrania

G43.9

Cephalalgia

R51.9

Vertigo

R42.9

Polyneuropathia (AIDS) – se Afsnit 2

G63.8

Polyneuropathia alcoholica

G62.1

Polyneuropathia diabetica

G63.2

Neuralgia postherpetica

B02.2

Postviralt træthedssyndrom (kronisk træthedssyndrom/fatigue)

G93.3

Registreringspraksis – Postviralt træthedssyndrom G93.3

 • • Henvisningsdiagnose Z13.8 Screening for andre specificerede sygdomme og forstyrrelser. Denne suppleres med tillægskode (+) G93.3 postviralt træthedssyndrom.

 • • I de tilfælde, hvor diagnosen G93.3 kan stilles, registreres denne som aktionsdiagnose suppleret med relevante bidiagnoser.

 • • I de tilfælde, hvor diagnosen G93.3 ikke kan stilles, registreres G93.3 altid som tillægskode (+) til Z13.8, som altid skal optræde – enten som aktions- eller bidiagnose!

Hjerte-karsygdomme

Stenosis mitralis

I34.2

Insufficientia mitralis

I34.0

Stenosis aortae

I35.0

Insufficientia aortae

I35.1

Endocarditis infectiosa

(Ætiologi kan angives som bidiagnose, se gruppe 3, infektionssygdomme eller klassifikation af sygdomme - systematisk del side 54-55)

I33.0

Morbus cordis arterioscleroticus

I25.1

Incompensatio cordis uden specifikation

I50.9

Angina pectoris

I20.9

Infarctus myocardii

I21.9

Fibrillatio atriorum

I48.9

Cor pulmonale (pulmonal hjertesygdom uden specifikation)   

I27.9

Arteriosclerosis extremitatis inferioris

I70.2

Arteriosclerosis universalis og uden specifikation

I77.9

Polyarteriitis nodosa

M30.0

Arteriitis temporalis

M31.5

Morbus Kawasaki (mukokutant lymfeknudesyndrom)

M30.3

Thrombophlebitis extremitatis inferioris

I80.3

Hypertensio arterialis essentialis

I10.9

Hypotensio arterialis orthostatica

I95.1

Øre- og øjensygdomme

Otitis media

H66.9

Mastoiditis  

H70.9

Myringitis acuta

H73.0

Conjunctivitis uden specifikation

H10.9

Keratoconjunctivitis

H16.2

Keratitis herpetica  

H19.1

Cataracta

H26.9

Glaucoma non specificatum

H40.9

Herpes zoster ophthalmicus

B02.3

CMV-retinitis (AIDS) – se Afsnit 2

B25.3

Chorioretinitis uden specifikation

H30.9

Sygdomme i øvre respirationsveje

Influenza (med andre manifestationer uden påvist influenzavirus)

J11.8

Nasopharyngitis acuta

J00.9

Pharyngoconjunctivitis viralis

B30.2

Pharyngitis acuta

J02.9

Tonsillitis acuta

J03.9

Tonsillitis streptococcica

J03.0

Mononucleosis infectiosa forårsaget af EB-virus

B27.0

Sinuitis acuta

J01.9

Sinuitis chronica

J32.9

Rhinitis allergica

J30.4

Stomatitis

K12.1

Candidiasis oris

B37.0

Sygdomme i nedre respirationsveje

Bronchitis acuta

J40.9

Bronchitis chronica non specificata

J42.9

Emphysema pulmonum

J43.9

Asthma bronchiale  

J45.9

Bronchiectasia  

J47.9

Pneumonia pneumococcica  

J13.9

Pneumonia e Haemophilus influenzae

J14.9

Pneumonia per mycoplasma

J15.7

Pneumonia e pneumophila Legionella (legionær pneumoni)

A48.1

Pneumonia chlamydiae  

J16.0

Pneumonia Pneumocystis carinii

B59.9

Tuberculosis pulmonum (lungetuberkulose)

A15.3

Pneumonia non specificata

J18.9

Bronchopneumonia  

J18.0

Fibrosis pulmonis (interstitiel lungesygdom uden specifikation)  

J84.9

Infiltratio pulmonis

R91.9

Embolia pulmonis

I26.9

Insufficientia respiratorica

J96.9

Cor pulmonale  

I27.9

Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut eksacerbation uden specifikation

J44.1

Kronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikation

J44.9

Neoplasma malignum pulmonis

C34.9

Sygdomme i mundhule, oesophagus og ventrikel

Stomatitis

K12.1

Gingivostomatitis herpetica    

B00.2

Hairy leukoplaki (håret leukoplaki)

K13.3

Candidiasis oris

B37.0

Oesophagitis    

K20.9

Candidiasis oesophagi    

B37.8

Hernia diaphragmatica   

K44.9

Gastritis (gastroduodenitis)

K29.9

Ulcus ventriculi

K25.9

Ulcus duodeni  

K26.9

Dyspepsia   

K30.9

Tarmsygdomme

Diarrhoea e causa ignota (gastroenteritis acuta)

A09.9

Salmonella-enteritis  

A02.0

Campylobacter-enteritis

A04.5

Enteritis Clostridii difficilis

A04.7

Yersinia-enteritis  

A04.6

Amoebiasis  

A06.9

Giardiasis    

A07.1

Enteritis regionalis (Crohn)

K50.9

Colitis ulcerosa  

K51.0

Deficientia disaccharidasis (laktoseintolerans)

E73.9

Diverticulitis et diverticulosis coli

K57.3

Proctitis ulcerosa

K51.2

Colon irritabile (uden diaré)

K58.9

Sygdom i anus og rectum uden specifikation

K62.9

Diarrhoea non infectiosa (chronica)

K52.9

Obstructio intestinalis

K56.6

Obstipatio

K59.0

Tuberkulose i tarm, bughinde og mesentiale lymfekirtler  

A18.3

Sygdomme i lever, galdeveje og pancreas

Hepatitis A    B15.9

B15.9

Hepatitis B acuta    B16.9

B16.9

Hepatitis C acuta    B17.1

B17.1

Hepatitis B chronica    B18.1

B18.1

Hepatitis C chronica

B18.2

Hepatitis chronica persistens    

K73.0

Hepatitis chronica aggressiva   

K73.2

Hepatitis chronica    

K73.9

HBsAg-bærer

Z22.5

Hepatitis viralis acuta alia definata

B19.9

Hepatitis cytomegaloviralis

B25.1

Abscessus hepatis

K75.0

Abscessus hepatis amoebicus

A06.4

Hepatitis reactiva non specificata   

K75.2

Inflammatorisk leversygdom uden specifikation   

K75.9

Hepatitis toxica  

K71.9

Cirrhosis hepatis

K74.6

Cirrhosis hepatis alcoholica   

K70.3

Steatosis hepatis alcoholica  

K70.0

Steatosis hepatis non alcoholica

K76.0

Hepatitis alcoholica   

K70.1

Cirrhosis biliaris primaria  

K74.3

Morbus Gilbert - Meulengracht    

E80.4

Transaminase- og laktatdehydrogenaseforhøjelse

R74.0

Cholelithiasis  

K80.8

Cholecystitis acuta  

K81.0

Choledocholithiasis  

K80.3

Pancreatitis acuta   

K85.9

Pancreatitis chronica

K86.1

Pancreatitis chronica alcoholica

K86.0

Neoplasma malignum pancreatis

C25.9

Sygdomme i nyrer, urinveje og genitalier

Pyelonephritis acuta

N10.9

Cystitis  

N30.0

Pyruria  

N39.0

Pyelonephritis chronica    

N11.9

Nephropathia diabetica (IDDM)

E10.2

Nephropathia diabetica (NIDDM)

E11.2

Uraemia non specificata    

N19.9

Nephropathia chronica (uraemia chronica)   

N18.9

Hydronephrosis  

N13.3

Nephrolithiasis   

N20.0

Ureterolithiasis  

N20.1

Urethritis non specificata  

N34.1

Hypertrophia prostatae    

N40.9

Prostatitis  

N41.9

Orchitis et epididymitis

N45.9

Tuberkulose i urinveje og kønsorganer

A18.1

Hudsygdomme

Herpes zoster

B02.9

Erysipelas   

A46.9

Staphylococcosis cutis

A49.0

Ulcus tropicum  

L98.4

Larva cutanea migrans  

B76.8

Leishmaniasis cutis   

B55.1

Myiasis  

B87.9

Infestatio alia (jiggers, tunga penetrans, tumbu fly)

B88.9

Erythema chronicum migrans (borrelia)

A69.2

Urticaria (nældefeber uden specifikation)

L50.9

Erythema multiforme (syndroma Stevens-Johnson)

L51.9

Erythema nodosum    

L52.9

Vasculitis

L95.9

Ulcus varicosum cruris    

I83.0

Ulcus cruris chronicum    

L97.9

Decubitus  

L89.9

Dermatitis causa non indicata   

L30.9

Dermatitis seborrhoica  

L21.9

Exanthema medicamentale

(Angiv ATC-kode, som kan findes i lægemiddelfortegnelsen ud for hvert medikament)

L27.0

Exanthema

R21.9

Sygdomme i bindevæv og bevægeapparat

Arthritis rheumatoides

M06.9

Polyarteriitis nodosa   

M30.0

Collagenosis non specificata

M35.9

Arthritis reactiva  

M02.9

Mb. Reiter

M02.3

Polymyalgia rheumatica  

M35.3

Arteritis temporalis  

M31.5

Arthritis non specificata

M13.9

Arthritis urica idiopathica

M10.0

Degeneratio disci intervertebralis

M51.9

Polyarthrosis  

M15.9

Osteoporosis  

M81.9

Osteomyelitis

M86.9

Salmonella-osteomyelitis  

A02.8

Myoses variae

M62.6

Dolores dorsi  

M54.9

Arthralgia    

M25.5

Symptomdiagnoser og andre forhold end sygdom

Diarrhoea e causa ignota

A09.9

Febris e causa ignota   

R50.9

Vertigo

R42.9

Cephalalgia

R51.9

Lipothymia

R55.9

Dolores dorsi

M54.9

Obstipatio    

K59.0

Dyspepsia    

K30.9

Abdominalia

R10.8

Melaena   

K92.1

Haematuria recidivans et persistens uden sequelae    

N02.9

Colon irritabile (uden diaré

K58.0

Postviralt træthedssyndrom (kronisk træthedssyndrom/fatigue)

G93.3

Screening for virussygdom (fx SARS)

Z11.5

Screening for immundefekt

Z13.0

Expositio rabies

Se under rabies

Kontakt med infektiøse eller parasitære sygdomme

Z20.8

Rask ledsager til syg person

Z76.3

Veneficium medicamentale (sedativa)

T42.9

Veneficium medicamentale (psykofarmaka)

T43.9

Tobaksforbrug

Z72.0

Skadeligt brug af tobak

F17.1

Hypersedimentatio  

R70.0

Eosinophilia

D72.1

Thrombocytopenia

D69.6

Pyuria  

N39.0

Graviditet som tilfældigt fund

Z33.9

Observatio pga. mistanke om sygdom (herunder infektioner)

Z03.8

 

Cancerregistrering (pr. 01.01.04)

Cancerregistrering foregår pr. 01.01.2004 elektronisk og udelukkende for verificerede cancerdiagnoser.

Cancerregistrering foregår via særligt udarbejdet anmeldelsesskema, som forefindes i sekretariatet

Nedenstående liste angiver de anmeldelsespligtige diagnoser som findes i ICD-10

DB21*    HIV infektion medførende ondartet svulst.

DC00*-DC14*    Kræft i læbe, mundhule og svælg.

DC15*-DC26*    Kræft i mave-tarmkanal.

DC30*-DC39*    Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthule.

DC40*-DC41* Kræft i knogle og ledbrusk.

DC43*-DC44*    Ondartet melanom og anden hudkræft.

DC45*-DC49*    Kræft i mesotel og bindevæv.

DC50*     Kræft i bryst.

DC51*-DC58*    Kræft i kvindelige kønsorganer.

DC60*-DC63*    Kræft i mandlige kønsorganer.

DC64*-DC68*    Kræft i urinveje.

DC69*-DC72*    Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemet.

DC73*-DC75*    Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtler.

DC76*-DC80*    Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede lokalisationer.

DC81*-DC96*    Kræft i lymfatisk og bloddannede væv.

DC97*    Kræft opstået uafhængigt på flere lokalisationer.

DD05*    Carcinoma in situ i bryst

DD06*    Carcinoma in situ i livmoderhals.

DD076    Carcinoma in situ genitalium viri med anden eller ikke specificeret lokalisation (carcinoma in situ testis).

DD090    Carcinoma in situ vesicae urinariae.

DD091    Carcinoma in situ i andre og ikke specificerede urinorganer

DD30*    Godartet svulst i urinveje.

DD32*    Godartet svulst i hjernehinder.

DD33*    Godartet svulst i hjerne og andre dele af centralnervesystemet

DD352    Neoplasma benignum glandulae pituitariae.

DD353    Neoplasma benignum ductus craniopharyngei.

DD354    Neoplasma benignum corporis pinealis.

DD37*-DD48*    Svulster af usikker eller ukendt karakter.

DE340    Karcinoid syndrom.

DN87*    Celleforandring i slimhinde på livmoderhals.

DO01*    Mola vandblære.

Operations- og procedurekoder – hyppigst anvendte

Anlæggelse af ventrikelsonde

KTJD10

Ascitespunktur (laparocentesis)

KTJA10

Blodtransfusion

BOOA0

Blærekaterisation

BJAA

Blærekaterisation – éngangskaterisation af blæren

BJAA0

Blærekaterisation – behandling med blærekateter a demeure  

BJAA1

Bronkial lavage (BAL)  

KUGC12

Gynækologisk undersøgelse

ZZ4190

JamshidibiopsiK  

NEA30

Knæledspunktur

KNGA20

Leverbiopsi a. m. Menghinii   

KTJJ00

Lumbalpunktur  

KTAB00

Pleurapunktur   

KTGA10

Sondeernæring

BUAJ

Sternalmarvsundersøgelse

KTGA00

Stringtest

KTJD10

Transtrakeal aspiration (TTA)

KTGB00

Udlevering af medicin   

BWDB01

Endoskopiske undersøgelser

Rektoskopi med biopsi  

KUJG05

Rektoskopi uden biopsi

KUJG02

Vaccinationer mod

Kolera

Z23.0

Tyfus

Z23.1

Tuberkulose

Z23.2

Tetanus

Z23.5

Difteri

Z23.6

Hjernebetændelse (insektbåren)

Z24.1

Hundegalskab

Z24.2

Gul Feber

Z24.3

Leverbetændelse

24.6

Influenza

Z25.1

 

Rabies-registreringspraksis

Henvisningsdiagnose

Z13.8  Screening på grund af mistanke om andre sygdomme og forstyrrelser. Denne suppleres med tillægskode (+) A82.9 rabies.

Aktions-/bidiagnoser

 1. 1. Hvis indexdyret ikke er rabiessmittet registreres aktionsdiagnose Z13.8 screening på grund af mistanke om andre sygdomme og forstyrrelser med tillægskode (+) A82.9 rabies. Såfremt der i forløbet er givet rabiesvaccination registreres som bidiagnose Z24.2 behov for vaccination alene mod hundegalskab.

 2. 2. Hvis indexdyret er rabiesssmittet registreres aktionsdiagnose Z20.3 udsættelse for smitte med hundegalskab samt bidiagnose Z24.2 behov for vaccination alene mod hundegalskab.