Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rotablator-behandling i Kardiologisk Laboratorium

 

Formål

Behandling af svært forkalkede koronarstenoser.

 

Opdækning

Som til PCI.

 

Adgang

Radial eller femoral.

 

Sheath-størrelse

 • • 1,25 mm bor kan gå i 6 F guidingkath.

 • • 1,5 + 1,75 mm bor kan gå i 7 F guidingkath.

 • • 2,0 + 2,25 mm bor kan gå i 8 F guidingkath.

 • • 2,5 mm bor kan gå i 9 F guidingkath.

Forbrug

 • • Rotablator advancer

 • • Rota wire (floppy eller ekstra support)

 • • Evt. wiresaks

 • • Rotablator bor ifølge ordination

 • • Skyllevæske:

• Nacl iso 500 ml tilsat

• Heparin 5000 IE

• Nitroglycerin 2,5 mg

 • • Trykpose til skyllevæske

 • • Dropsæt

 • • Rotablator konsol

 • • Evt. temporær paceelektrode

 

Patientfunktion

Som PCI.

 

Teknikfunktion

 • • Oppakning af sterile utensilier som PCI samt Rotablator utensilier (se tidl.)

 • • Rotablator konsol klargøres:

 • • Trykslange til atmosfærisk luft tilkobles stik i væggen

 • • Under rotablatering holde øje med omdrejningstal (se under ”Sterilfunktion”)

 

Sterilfunktion

 • • Klargøring af Guiding kateter og wirer som ved PCI

 • • Rotablator advanceren klargøres:

 • • Skyllevæske tilkobles via dropsæt

 • • Fiberoptik kablerne (de sorte ledninger) tilkobles

 • • Rotablatorkablet tilkobles

 • • Når rotawiren er placeret i koronararterien, åbnes skyllevandet. Lad det løbe kontinuerligt. Kontroller, at det løber ud af boret (vigtigt for afkøling af boret) 

 • • Boret føres over Rotablator wiren, wireclips skal sidde i advanceren (åben)

 • • Wireclips påsættes (sikkerhedsfixering under boring)

 • • Boret afprøves udenfor pt. (Omdrejningstal 120.000-180.000 omdr/min uden belastning)

 • • Dynaglide testes (sikrer at boret ikke sidder fast under tilbagetrækning)

 • • Boret føres under gennemlysning frem til stenosen (Vigtigt: Fixer wiren under indføring og rotablatering)

 • • Rotablatorbehandling påbegyndes: Omdrejningshastigheden registreres som referenceværdi

 • • Omdrejningshastigheden registreres løbende og må max. falde 5.000-10.000 omdr./min

 • • Større fald i omdrejningshastighed ses ved for voldsom forcering af boret

 • • Når stenosen er rotablateret påbegyndes tilbagetrækning vha. Dynaglide funktionen (Omdrejningstallet er ikke kritisk under tilbagetrækning)

 • • Der skiftes evt. til større bor

 • • Fortsæt evt. med vanlig PCI

 

Nederst på formularen