Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol af gastrostomisonde (PEG)

 

Indikation

Kontrol af sondens placering og funktion

 

Forberedelse

Kræver ingen forberedelse, kan foretages ambulant.

 

Positionering

Patienten lejres i rygleje.

 

Kontrast

Visipaque 320 mg I/ml

 

Træk 20 ml Visipaque 320 mg I/ml sterilt op i en 100 ml Janetsprøjte med studs gennem udtræksslangen.

Brug den lille studs, der sidder i håndtaget på Janetsprøjten, til optræk af Visipaque.

Fjern eventuelt studsen fra Janetsprøjten ved brug på gastrostomisonden.

 

Opdækning

1 stk. 100 ml Janetsprøjte med studs

1 stk. steril udtræks-luftslange

Visipaque 320 mg I/ml

1 pean

1 par handsker

evt. 20 ml sprøjte

 

 

Undersøgelsen

Patienten afdækkes så godt som muligt.

Læg en engangsble på patientens mave.

Kontroller hvilken studs der er på gastrostomisonden. Der kan være to forskellige studser på PEG-sonden

    1. 1. Den ene studs passer til en Janetsprøjte 100 ml

    2. 2. Den anden studs passer til luer look (Janetsprøjte med studs eller 20 ml sprøjte)

OBS

Den PEG-sonde, der holdes på plads af en ballon i ventriklen har to indgange. En til ventriklen og en til ballonen.

Centrering

Centrer over ventriklen.

Tag et oversigtsbillede af ventriklen før indgift af kontrast.

Indgift af kontrast

Lægen injicerer 20 ml Visipaque 320 mg I/ml

i sonden ved hjælp af 100 ml Janetsprøjte uden eller med den lille studs.

Brug evt. en 20 ml sprøjte, hvis der er luer look på sonden.

 

Herefter tager lægen, evt. med hjælp fra radiograf/røntgensygeplejerske

  1. 1. AP-billede

  2. 2. Skråoptagelser mod højre og mod venstre

 

Det er med henblik på udløb i ventriklen. Når ventrikelslimhinden og sondens placering af visualiseret, er undersøgelsen færdig.

Der må ikke være lækage af kontrast forbi ventrikelsonden.

Afslutning

Patienten orienteres om hvor, hvordan og hvornår der er svar på undersøgelsen.

Indlagte patienter køres tilbage til stamafdelingen.

 

 

Definition af begreber

om PEG-sonde

En perkutan gastrostomisonde (PEG-sonde og udskiftningssonde) er en ernæringssonde, som ligger direkte fra ventriklen og ud gennem huden og er fikseret på abdomen.

Sonden anlægges under gastroskopi.

Når PEG-sonden er anlagt holdes den på plads via to plastplader, en indvendigt og en udvendigt. Ved hjælp af dette system fikseres ventriklens forvæg op mod bugvæggen, og i løbet af 10 dage dannes en kanal fra ventriklen til huden. Den udvendige fikseringsplade bør ikke løsnes de første 8-10 dage. Løsnes pladen for tidligt er der risiko for, at mavesaft/sondemad løber ind i bughulen med peritonitis til følge.

Gastrostomisonde findes også som en udskiftningssonde med ballon til placering direkte i ventriklen gennem bugvæggen. Da den fikseres med ballon i stedet for den indvendige plade i ventriklen, kan den skiftes uden gastroskopi. Sondes anbringes i en allerede eksisterende kanal fra ventriklen til huden, primært lavet af en PEG-sonde.