Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientidentifikation

 

Overordnet:

Enhver sundhedsperson, der udfører en patientorienteret procedure, er selvstændig ansvarlig for korrekt identifikation. Korrekt og sikker patientidentifikation er både navn og cpr.nr.

Ambulante besøg:

Se ovenfor.

Lokal anæstesi:

Som ved ambulante besøg.

Generel anæstesi:

Alle patienter forsynes med identifikationsarmbånd i forbindelse med indlæggelse. Alle personer skal være forsynet med identifikationsarmbånd under hele indlæggelsen.

Patientidentifikation og informeret samtykke i forbindelse med anæstesikrævende operative indgreb og procedurer:

Den læge, der ordinerer et indgreb, skal i journal angive:

  1. 1. Identifikation

  2. 2. Præcisering af indgrebets art

  3. 3. Entydig lokalisation

  4. 4. Patientens samtykke

  5. 5. Medicinordination

 

Den opererende læge har et selvstændigt ansvar for at sikre sig at disse forudsætninger for at udføre indgrebet er til stede, og at det rigtige indgreb bliver udført på den rigtige patient.

Ligeledes har operations-/anæstesisygeplejersken et selvstændigt ansvar for at sikre sig, at operationens art og lokalisation er i overensstemmelse med journalens oplysninger. Jf. forebyggelse af forvekslingsindgreb.

Det påhviler operationssygeplejersken at sikre sig, at det er den rigtige patient, der lægges ind på operationsstuen.

Mærkning af patientrelateret materiale:

Den sundhedsperson, der frembringer, bearbejder eller afsender patientrelateret materiale har ansvar for, at materialet er entydigt mærket, dvs. mærket med navn og cpr.nr., dato og klokkeslæt.